Svara gärna på enkät om djurskyddskontroller

Just nu pågår ett flerårigt forskningsprojekt på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), där man undersöker hur likvärdigheten i djurskyddskontrollen kan förbättras.


Om du haft en djurskyddskontroll någon gång under de senaste fem åren kan du inom kort få en enkät utskickad till dig från SLU. Deltagande är helt frivilligt och urvalet är slumpmässigt bland dem som har produktionsdjur och/eller hästar, men för att forskningsresultaten ska vara tillförlitliga behöver ett visst deltagarantal uppnås, så svara gärna på enkäten om du får den. Du kan få den via e-post eller hem i brevlådan.  

Utöver enkäten kommer även ett antal intervjuer med djurhållare genomföras inom samma projekt. Intervjuerna kommer att kretsa kring djurhållares erfarenheter av djurskyddskontrollen och hur man ser på likvärdighet. Om du är intresserad av att delta i en sådan intervju – kontakta forskargruppen via kontaktuppgifterna nedan, så får du mer information.

Projektet syftar till att ge vetenskapligt baserade rekommendationer på hur djurskyddskontrollen kan förbättras ur både djurhållarnas och kontrollanternas synvinkel, och hur hela djurskyddskontrollområdet kan bli mer effektivt och rättssäkert.

Har du frågor om projektet är du välkommen att höra av dig!

Ida Brandt, ida.brandt@slu.se eller 0511 - 672 25
Frida Lundmark Hedman, frida.lundmark@slu.se eller 0511 - 672 12

Publicerad den 12 maj 2022. kundtjanst@travsport.se

Notiser