Tävlingsdress och spelreklam

Reglering kring reklam på tävlingsdress finns i Tävlingsreglementet 44 § ”Körsvens/ryttares utrustning” och på travsport.se avseende Kusk och ryttare, se länk i rutan nedan.


Av regleringen framgår att "på banområdet (tävlingsbana och innerplan) i samband med tävling får ekipagen inte bära reklam för spelbolag, spelformer eller andra varumärken knutna till spel."

Svensk Travsport gör nu ett förtydligande kring tillämpningen av ovan nämnda regel varvid det tydliggörs att från och med den 3 november 2022 får ingen som helst spelrelaterad reklam förekomma på tävlingsdressen eller på ekipaget i övrigt. De tävlingsdressar som innehåller någon sådan reklam måste till nämnda tidpunkt åtgärdas för att kunna användas i samband med tävling.