Kallblod

Bästa betäckningssiffrorna på 10 år för kallbloden

Förra året ökade kallblodens betäckningssiffror med 13 procent. Glädjande fortsätter den positiva trenden 2017. Just nu visar statistiken på 681 betäckta ston, en marginell ökning med 4 ston, som troligen kommer öka när Norge slutredovisar statistik om antalet svenska ston som betäckts i Norge. Det ger de bästa betäckningssiffrorna på 10 år.

– Kallblodstravaren är en liten och hotad svensk-norsk ras som det är mycket viktigt att värna om. Den ökning av betäckningssiffrorna som skett under senare år är därför extra glädjande, inte minst då de norska betäckningssiffrorna har varit kraftigt vikande och det är inte längre så stor skillnad mellan länderna, säger Svensk Travsport avelschef Christina Olsson.

Antalet betäckningar med i Sverige uppstallade hingstar har ökat från fjolårets 498 till årets 567, dvs med dryga 12 procent, eller med drygt två ston per hingst till 12,9. Antalet norska ston som betäcks med i Sverige uppstallade hingstar har däremot minskat sedan Järvsöfaks pensionerat sig och uppgår till 15 ston sammantaget. Sex hingstar inklusive de som står uppstallade i Norge har i år betjänat 30 svenska ston eller fler

Ingen hingst dominerar betäckningssiffrorna

Betäckningarna sprids betydligt mer jämt över hingstarna när Järvsöfaks avslutat sin fantastiska avelsgärning. Den norska stjärntravaren Tekno Odin har lockat flest ston med 63, följd av B.W. Modde med 52, båda är unga hingstar i aveln som har börjat mycket lovande med sina första kullar. Det gäller även årets "runner up" Ulvsås Zico som fått 40 ston, uppmärksammad genom flera framgångsrika avkommor i sin första lilla treårskull. Även den i aveln framgångsrike och A-premierade Järvsöviking har fått stoägarnas förtroende med 46 ston.

Av de hingstar som gjorde sin första säsong i aveln var Grei Sol (7 ston), som måste betraktas som något av en outcross-hingst, den mest populäre.

Saknas det betäckningar med i Norge uppstallade hingstar?

Ända sedan 2012 har antal ston som betäckts med i Norge uppstallade hingstar ökat och i fjol var det 163 ston och året innan 151 ston. I år har dock endast 105 ston ännu redovisats. Den stora förändringen mot tidigare år gör att det kan finnas ston som ännu inte redovisats av de norska hingsthållarna.

– De som har betäckt med i Norge uppstallad hingst kan kontrollera om stoet finns med på bifogad statistikfil. Fattas stoet ska den norske hingsthållaren och/eller DNT kontaktas för att komplettera språngrullorna för att språngsedlar ska kunna utfärdas, säger Christina Olsson.

Av de i Norge uppstallade hingstarna har den i aveln välbeprövade A-premierade hingsten Bork Odin (30 ston) varit mest populär följd av Elithingsten Moe Odin (20 ston) och den i aveln unge Dotterud Teddy (17 ston). Även Horgen Tore har varit populär med 16 betäckta svenska ston.

Blod från Moe Odin/Elding och Järvsöfaks dominerar stort

Även om Järvsöfaks och Moe Odins tid i aveln är på väg att rinna ut flödar blod från de båda avelsgiganterna mer än rikligt i stammarna.

– Att ta tillvara på blod från mer udda stammade hingstar är en angelägen fråga för framtiden och de svenska uppfödarna tycks använda hingstmaterialet lite mer brett än i Norge där släktskapsavel inte är ovanligt. Den stora kallblodsforskning som pågår håller just nu på med att på biologisk nivå analysera fram hur besläktad/inavlad den svensk-norska kallblodspopulationen verkligen är, säger Christina Olsson.

Sju hingstägare har också utnyttjat möjligheten att använda sina hingstar i aveln som så kallade ”egenhingstar”, vilket är tillåtet i kallblodsaveln till två egna ston per år för hingstar utan defekter eller hälsoanmärkningar. Vilket är en minskning mot föregående års 16 egenhingstar.

I rutan uppe till höger finns betäckningsstatistk för kallbloden 2017.

Mats Fransson

mats.fransson@travsport.se

Senast uppdaterad 2017-11-08. kundtjanst@travsport.se


Fler nyheter:Nytt upplägg för V75 Champions 2018

2017-11-24 11:00

Välkommen Jägersro Malmö Hästcenter!

2017-11-22 13:46

Uppdatering av propositionsmallen för kallbloden

2017-11-21 15:00
Till nyhetsarkivet