Nils Enqvist

Nils Enqvist döms till 15 års avstängning i överdomstolen

Idag har överdomstolen meddelat dom i målet mot amatörtränaren Nils Enqvist. Överdomstolen dömer Nils Enqvist till förlust av tränarlicens, totalt tillträdesförbud på landets travbanor och förbud att tas upp i hästägarregistret för en period om 15 år.

Det är av djurskyddsskäl som överdomstolen skärper ansvarsnämndens beslut på åtta års avstängning betydligt. Överdomstolen tar fasta på att travsporten i Sverige genomsyras av omsorg av hästen och att djurskyddet är av central betydelse för Svensk Travsports regelverk. I domen fastslås att djurskyddsaspekterna är av största vikt och att det är därför som straffet skärps från åtta till 15 år.

Nils Enqvist döms för att avsiktligt och systematiskt ha dopat tre hästar med stanozolol, som är en anabol steroid, och en häst med den smärtstillande substansen metokarbamol. Han har vidare brutit mot reglementet genom att ha förvarat otillåtna läkemedel, utfört injektioner och för att inte ha fört behandlingsjournaler.

– Vi bygger vår sport på ett starkt djurskydd för våra hästar och att överdomstolen så starkt pekar på djurskyddsaspekterna sänder helt rätt signaler. Att dopa hästar är fullständigt oacceptabelt inom svensk travsport. I domen konstateras också att det inte finns någon tvekan om att Nils Enqvist avsiktligt och med beräkning vid flera tillfällen dopat hästar med anabola steroider för att påverka hästarnas prestationsförmåga, säger Svensk Travsports generalsekreterare Ulf Hörnberg.

Svensk Travsport har yrkat på livstids avstängning för Nils Enqvist. Domen i ansvarsnämnden överklagades av såväl Svensk Travsport som Nils Enqvist.

– Det här är travsportens första dopningsfall med anabola steroider och ska ge ett mycket kännbart straff och det är 15 års avstängning. Jag tycker att domen ändå är fullt rimlig och tydligt visar att travet ser mycket strängt på den här typen av brott. Det här straffet gäller dessutom i alla länder inom den europeiska travunionen, fortsätter Ulf Hörnberg.

Bakgrund: Fyra positiva dopningsprov

Det var i samband med att Svensk Travsport gjorde ett oanmält besök i Nils Enqvists stall den 2 maj 2011 som tre hästar lämnade positiva dopningsprov.

För hästarna Freedom Viking och Thunderstormviking visade analysen på förekomst av stanozolol och analysen av Diamond Vikings prov innehöll den smärtstillande substansen metokarbamol. I samband med besöket påträffades sprutor och kanyler i soporna i Nils Enqvists stall. Innehållsrester i dessa har analyserats och fyra fall visar på innehåll av stanozolol.

Efter de tre positiva fallen testades samtliga hästar på Nils Enqvists träningslista och ytterligare en häst, Simsalabim, lämnade ett positivt dopningsprov avseende stanozolol.

Hästarna Thunderstormviking, Freedom Viking och Simsalabim är sedan tidigare dömda till startförbud i två år från det att de lämnat negativa prover avseende stanozolol.

Överdomstolens beslut finns att läsa i pdf-format via länken uppe till höger.

Fakta

Överdomstolen är travsportens högsta instans och består av fem ledamöter. Ordförande och en ledamot ska vara jurister. Överdomstolens beslut kan inte överklagas.

Stanozolol
Är en syntetisk anabol steroid som liknar det maskulina könshormonet testosteron. Stanozolol används illegalt för att förbättra muskeltillväxten, öka den röda blodkroppsproduktionen, öka tätheten i skelettet samt öka aptiten. Stanozolol är en dopningssubstans som används i prestationsförbättrande syfte och som saknar medicinskt användningsområde. Innehav och användning till människor eller djur är förbjudet.

Metokarbamol
Är en muskelavslappnande substans som används för att reducera muskelsmärtor. Den muskelavslappnande effekten uppnås genom påverkan direkt på centrala nervsystemet. Substansen ingår inte i något i Sverige registrerat läkemedel.

För ytterligare information

Ulf Hörnberg
Generalsekreterare, Svensk Travsport
Tel: 08-627 22 39
Mobil: 070-527 22 39
E-post: ulf.hornberg@travsport.se

Mats Fransson
Informationschef, Svensk Travsport
Tel: 08-627 22 43
Mobil: 070-554 66 62
E-post: mats.fransson@travsport.se

Pressmeddelande från Svensk Travsport

Senast uppdaterad 2012-05-30. kundtjanst@travsport.se


Fler nyheter:Finalfältet klart för Svensk Uppfödningslöpning 2017

2017-11-20 16:00

Exteriörens påverkan på varmblodstravarens prestationer

2017-11-17 10:00

Arbetsmiljö – en viktig fråga för alla

2017-11-16 14:30
Till nyhetsarkivet