Logotype Svensk Travsport

Förslagen om Solvallas tävlingar presenterade – processen går vidare

Under dagens Förtroenderåd i Malmö har Svensk Travsports styrelse presenterat och diskuterat olika alternativ kring nästa års tävlingsprogram. Med på mötet var även ATGs vd Hasse Skarplöth. Fokus låg på de uppmärksammade frågorna kring att ge Solvalla en egen dag för kvällstävlingar samt framtiden för V86 Xpress.

Generalsekreterare Johan Lindberg har fått uppdraget att skyndsamt ta processen vidare genom dialog med de främst berörda banorna. Målet är att utifrån de presenterade alternativen hitta en gemensam lösning som alla parter kan förlika sig med.

Styrelsen kommer att behandla frågan och fatta ett beslut kring Svensk Travsports åsikt i denna fråga. Det formella beslutet om tävlingsprogrammet fattas på ATGs styrelsemöte den 19-20 september.

Styrelsen har tagit till sig av de åsikter som uppkom kring de olika alternativen. I bifogat dokument finns de tre huvudalternativ som presenterats i dag. Under mötet uppkom också fler förslag samt alternativet att bibehålla nuvarande tävlingsupplägg.

Information från Svensk Travsport

Senast uppdaterad 2017-09-01. kundtjanst@travsport.se


Fler nyheter:Gymnasieturnén fortsätter 2018

2017-12-15 09:30

Tack till Solvallas funktionärer – och till alla andra som bidragit!

2017-12-14 15:23

Förslag om sammanslagning Sverige och Danmark

2017-12-13 16:00
Till nyhetsarkivet