En travsport för alla

En travsport för alla!

En ökad mångfald inom travsporten har varit en viktig fråga i flera år och under hösten ska arbetet lyftas än mer genom workshops på tre platser i landet – Bollnäs, Åmål och Östersund. Syftet med att hålla dessa workshops är att än mer förankra och medvetandegöra frågan bland våra aktiva. Och vi vill också få inspel om hur vi tillsammans kan, och ska, arbeta framåt i det här – helt enkelt hur vi kan arbeta för en ökad mångfald och jämställdhet i travsporten, vilket är en viktig del för att nå vår vision om världens bästa travsport som är attraktiv för alla.

Då detta är frågor som rör alla, på alla nivåer och positioner inom travsporten, har vi tidigare arbetat med bland annat travsportens ledningar, såväl förtroendevalda som bland chefer. Vi har även tagit upp mångfaldsfrågor på funktionärsträffar, utbildningsträffar och med Svensk Travsports personal.

Ett annat resultat av arbetet är den etiska plattformen – En trovärdig travsport – där vi tydliggör vad travsporten står för och att vi tar avstånd från vissa typer av beteenden. En länk finns i rutan till höger.

Lisa Persson är ansvarig för mångfaldsarbetet och den som kommer att vara med på alla workshops och leda diskussionerna. Vilka datum är det som gäller och behöver man föranmäla sig?

– Första träffen är 2 oktober på Bollnästravet och sedan gäller 17 oktober på Åmålstravet och 31 oktober på Östersundstravet. Lättast är att anmäla sig direkt till respektive bana eller till mig på lisa.persson@travsport.se. Vi kommer att bjuda på något lättare att äta, så vi behöver ha anmälan senast en vecka före respektive träff för att kunna planera för detta.

Hur valdes platserna ut?
– Tidigt i våras skickade vi ut ett informationsmail till landets travbanechefer med upplägget för workshops och därefter ställde vi en fråga om vilka banor som var intresserade av att anordna detta. Utifrån de som visade sitt intresse valdes dessa tre banor ut.

Varför gör vi det här nu?

– I vår vision säger vi att vi ska vara attraktiva för alla, vilket självklart betyder att vi hela tiden behöver jobba med mångfald och att bli mer inbjudande för dem som i dag inte är en del av vår sport. Målet med just dessa träffar är att få hjälp från alla ute i travsverige med tips och idéer på hur vi kan gå vidare i arbetet med att skapa en travsport för alla.

Vad kommer att hända vid de här träffarna?

– Frågan kring vad en "Travsport för alla" är lyfts upp tillsammans med kreativa diskussioner och samtal. Vi hoppas och tror att det ska hjälpa oss framåt med att ytterligare utveckla travsportens arbete i de här frågorna.

Vem riktar träffarna sig mot?

– De här tillfällena är verkligen till för alla och alla är välkomna – aktiva, tjänstemän, förtroendevalda samt alla med intressen inom travsporten, oavsett ålder.

Therese Bornfalk Berglund
therese.berglund@travsport.se

Senast uppdaterad 2017-09-12. kundtjanst@travsport.se


Fler nyheter:Grand Prix de l'UET lottat

2017-09-23 09:27

Deltagarna klara till EM för 3- och 5-åringar

2017-09-22 10:45

Små förändringar i betäckningssifforna för varmblod

2017-09-19 13:00
Till nyhetsarkivet