DMSO

Fördjupad information kring DMSO

I Travronden nummer 12 svarar vår tidigare veterinär Peter Forssberg på en insändare om DMSO. För den som vill läsa mer finns nedan därför fördjupande information om DMSO skriven av vår veterinära rådgivare Peter Kallings.

Substans och klinisk användning

Dimetylsulfoxid (DMSO) anges ha anti-inflammatoriska och smärtlindrande effekter.
DMSO finns inte i något registrerat läkemedel eller godkänt preparat för användning till häst i Sverige. Det finns dock tillgängligt för den förskrivande veterinären att beställa som så kallade extempore läkemedel. Enligt läkemedelslagen (1992:859) får ett läkemedel säljas först sedan det godkänts för försäljning. Extempore läkemedel, det vill säga läkemedel som tillverkas av apotek för viss patient, visst djur eller viss djurbesättning, får dock säljas utan godkännande, registrering eller erkännande av ett godkännande eller registrering. Denna typ av läkemedel tillverkas av apotek när ansvarig förskrivare (till exempel veterinär) identifierat ett medicinskt behov av läkemedel som inte kan tillgodoses med godkända läkemedel eller licensläkemedel. Eftersom extempore läkemedel får säljas utan godkännande genomgår inte dessa läkemedel samma granskning av ändamålsenlighet, effekt/säkerhet och kvalitet som godkända läkemedel. Det är alltså upp till den ansvarige veterinären att ange administrationssätt, till exempel "För intraartikulär injektion" (ledbehandling) och på dennes begäran tillhandahåller Apoteksbolaget (APL) önskad beredning. På djursidan finns numer endast receptbelagd injektionsvätska (200 mg/ml), den 90 % -iga beredningen för utvärtes bruk avregistrerades 2011 och tillhandahålls inte längre enligt FASS.se.

I USA finns en utvärtes DMSO-gel godkänd för användning på häst med indikation för akuta svullnader och inflammationstillstånd i rörelseapparaten.

DMSO är i grunden ett lösningsmedel för tekniskt bruk med en påtaglig doft av vitlök och har traditionellt under namnet "löksoppa" (avslöjas på löklukten i stallet om häst behandlats med detta) använts som bärare genom huden av kortison vid ansvällningar i mjukdelar samt inflammationstillstånd i rörelseapparaten. DMSO finns med i äldre veterinärmedicinska receptsamlingar och har framförallt använts vid ansvällningar och slemsäcksfyllnader.

Den enda dokumenterade indikation som brukar refereras till är vid hjärnödem (på grund av förhöjt tryck i hjärnan), ett tillstånd som knappast är aktuellt att behandla med DMSO intravenöst annat än vid intensivvård på hästsjukhus.

En omdiskuterad indikation är ledinflammation hos häst. En rekommendation som redovisas från ett av Läkemedelsverket år 2010 avhållet expertmöte (med såväl erfarna hästpraktiker som läkemedelsexperter) avseende medicinsk behandling vid ledinflammation hos häst, var att DMSO inte kan anses uppfylla kraven på vetenskap eller beprövad erfarenhet (lege artis) för behandling i led. De data som finns från häst antyder att DMSO minskar inflammation vid experimentellt framkallad ledkapselinflammation, men också att celler i brosk och ledmembran kan påverkas negativt. Mot bakgrund av resultaten från de begränsade experimentella studier som genomförts och att kliniska studier saknas bedömde expert-gruppen att det inte fanns något vetenskapligt stöd för att behandla ledinflammation med DMSO. Det har dock inte hindrat vissa veterinärer att använda DMSO för ledbehandling – trots att det förekommer i en fällande dom i Veterinära Ansvarsnämnden från år 2000.

Inte heller Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Hästsektions Normgrupp för veterinär hästpraktik (med erfarna hästpraktiker) anser, med den kunskap som finns för närvarande, att dimetylsulfoxid (DMSO) uppfyller kraven på vetenskap eller beprövad erfarenhet för ledbehandling av häst. Inga data finns heller tillgängliga vad gäller allmän behandling av ledinflammation med DMSO hos häst.

Enligt uppgifter i samband med svenska DMSO-fall har hästar fått "triggerpunkts-behandlad rygg" med DMSO, beskrivet i Behandlingsjournaler som "intramuskulära injektioner av DMSO på grund av hälta". Detta är inte heller att anse som lege artis, det vill säga inte enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Även injektion med DMSO vid så kallad underhudsblistring, står inte i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ansvarsnämnden för Djurens Hälso- och Sjukvård uttalade så sent som i september 2015 att DMSO inte är godkänt för sådan injicering på häst och veterinären ifråga tilldelades en varning.

Ytterligare en icke lege artis användning som rapporterats, har varit att via nässvalgsond eller att spruta direkt i svalget, ge DMSO till hästar med luftvägsproblem.

Förutom omtvistade veterinära behandlingar förekommer också att DMSO används (mest utvärtes) av mindre nogräknade så kallade alternativbehandlare samt marknadsförs på vissa omdiskuterade hemsidor.

Biverkningar/Säkerhet

Enligt Läkemedelsverkets rekommendationer anges att eftersom DMSO har visat sig negativt påverka gener (mutagena effekter), är det riskabelt för användaren vid behandling och överbliven lösning måste tas hand om på ett säkert sätt.

Gränsvärde och karenstid för tävling

Då DMSO påvisats hos hästar som fått visst foder, framförallt luzernhö, så har det internationellt fastställts ett gränsvärde på 15 µg/ml urin eller 1 µg/ml blodplasma. Under detta bedöms det som foderkontamination och över gränsvärdet som otillåtet tillfört hästen.

Enligt travsportens lista över Karenstider för preparat/substanser (övriga läkemedel) och övriga behandlingar etc., har inflammationshämmande preparat, till exempel DMSO, en minsta karenstid på 14 dygn före tävling.

Slutkommentar

Dimetylsulfoxid (DMSO) är alltså inte ett godkänt läkemedel och ledbehandling av häst med DMSO anses inte vara enligt vetenskap och beprövad erfarenhet (lege artis). Att göra jämförelser med behandling av människa (vid svårartad inflammation i urinblåsa) och behandling av häst (vid ledinflammation) är inte heller relevant.

Om vissa veterinärer ändå använder DMSO vid behandling av häst och tycker sig se positiva effekter av detta, så borde man kunna förvänta sig att de sammanställer sina kliniska erfarenheter så att dessa omdiskuterade behandlingar kan utvärderas kliniskt och vetenskapligt.

Peter Kallings, Leg. vet., VMD
Veterinär rådgivare - Antidopning
och medicineringskontroll,
Svensk Travsport
peter.kallings@nshorse.se

Senast uppdaterad 2016-02-16. kundtjanst@travsport.se


Fler nyheter:Nu kan du registrera ICE-nummer hos oss

2017-12-11 10:55

Lindbergs veckobrev, vecka 49

2017-12-10 12:31

Muscle Hill ny Elit-hingst

2017-12-08 12:30
Till nyhetsarkivet