Banveterinär

Banveterinärerna

Det är inte travets egna domare och funktioner som har den högsta makten en tävlingsdag. I alla ärenden som har med djurskyddet att göra är det banveterinären som bestämmer.

Banveterinärerna är inte anställda av Svensk Travsport utan av Jordbruksverket. Det är Jordbruksverket som sätter upp banveterinärernas arbetsinstruktion och befogenheter. Banveterinärerna är statens kontrollanter och de har till uppgift att se till att djurskyddet efterlevs.

Inga travlopp får köras utan att banveterinären finns på plats. Banveterinären granskar alla hästar innan loppet – i värmningar, defileringar och provstarter. Han/hon har mandat att ställa in tävlingar när djurskyddet kan riskeras, till exempel vid dåliga banförhållanden eller vid sträng kyla.

I Svensk Travsports djurskyddskommitté samlar vi representanter för Jordbruksverket och banveterinärerna i två ordinarie möten per år. Dessutom pågår under hela året en ständig dialog med banveterinärrepresentanterna vid uppkomna situationer.

Senast uppdaterad 2012-06-04. kundtjanst@travsport.se


Fler nyheter:Lindbergs veckobrev, vecka 49

2017-12-10 12:31

Muscle Hill ny Elit-hingst

2017-12-08 12:30

Från trav till par på tio dar

2017-12-05 13:06
Till nyhetsarkivet