Medicinskåp

Karenstidslistor

Här hittar du listor med de karenstider som gäller för tävling, och med tävling jämställd träning, för vissa preparat, substanser, behandlingar och/eller andra särskilda åtgärder. Observera att ett nytt karenstidssystem för hästvårdsprodukter och fodertillskott gäller sedan den 1 januari 2015.

Angiven karenstid bygger på att i Fass Vet rekommenderad dosering och tillförselväg tillämpas. Den dosering du får förskriven av din veterinär följer i allmänhet denna rekommendation. I de fall när avsteg sker från normaldosering måste du alltid överväga en eventuell förlängning av karenstiden.

För de preparat och/eller substanser, de behandlingar och/eller de andra särskilda åtgärder som INTE är uppförda på dessa listor finns inte fastställda karenstider, och sådana preparat och/eller substanser, behandlingar och/eller andra särskilda åtgärder används därför på den ansvariges egen risk. Notera dock att karenstiden för preparat eller substanser, om ej annat anges, aldrig understiger 96 timmar. Karenstiden räknas efter att behandling med aktuellt preparat eller åtgärd är avslutad. Preparaten förutsätter beredningsform och administrationssätt enligt Fass Vet.

Varje ny lista ersätter den närmast föregående. (Se även Tävlingsreglemente för Svensk Travsport.)

Karenstid räknas efter:

  1. Avslutad tillförsel av läkemedel eller substans.
  2. Upphörd annan behandling eller åtgärd.

Behandlingsjournal

Ansvarig tränare måste alltid föra en journal för behandling av travhäst. I rutan till höger finns en behandlingsjournal som du kan skriva ut och använda.

Nya bestämmelser från 1 januari 2015

Sedan den 1 januari 2015 gäller ett nytt, enklare och säkrare, karenstidssystem för hästvårdsprodukter och fodertillskott. Det nya systemet är utarbetat tillsammans med representanter för travets aktiva, medicinska experter, tillverkarorganisationer och Svensk Galopp och införs samtidigt i Sverige, Norge och Danmark.

Det nya systemet ersätter tidigare karenstidslista över varje enskild produkt här på travsport.se. Istället finns två nya listor tillgängliga (se rutan uppe till höger):

  1. Lista över tillverkare som är anslutna till BSD (Branchorganisationen Svenska Djurvårdsprodukter, www.djurvard.se). De tillverkare som tillhör BSD följer speciella regler och riktlinjer för märkning av sina produkter (innehåll och karenstid) och vi rekommenderar att du använder produkter från dem för din egen och din hästs trygghet.
  2. Lista över olika växtbaserade substanser och deras karenstider, se rutan uppe till höger: "Karenstider för hästvårdsprodukter och fodertillskott".

Med hjälp av dessa listor kontrollerar du som aktiv själv vad dina produkter innehåller för att veta vilken karenstid de har.

Senast uppdaterad 2017-07-27. kundtjanst@travsport.se


Fler nyheter:Lindbergs veckobrev, vecka 49

2017-12-10 12:31

Muscle Hill ny Elit-hingst

2017-12-08 12:30

Från trav till par på tio dar

2017-12-05 13:06
Till nyhetsarkivet