Sofia Adolfsson och Nantucket

Licenser

För att få träna och köra/rida travhästar i Sverige krävs att du har en licens.

Det finns flera olika licenstyper i Sverige. En professionell tränarlicens är en A-licens och A-licenserna beviljas av Svensk Travsport. Alla andra licenser beviljas av det lokala travsällskapet.

Licenstyper

A-licens
Träning och/eller körning av travhästar skall vara din huvudsakliga yrkesverksamhet. Det är Svensk Travsport som beviljar A-licenserna.

B-licens
Det finns två typer av B-licens. En B1-licens betyder att du får träna och köra ett obegränsat antal hästar som helt ägs/leasas och företräds av dig eller nära anhörig. Du får dessutom ha högst fem delägda hästar. Med en B3-licens har du samma förutsättningar som B1, dock utan körbehörighet i lopp.

C-licens
C-licens är en licens för lärlingar som arbetar med hästar hos en person med A- eller B-licens och som antingen är 36 år eller äldre alternativt under 36 år och som under föregående år har kört 151-400 lopp. Som anställd hos A-tränare kan du även ha en tränarlicens. Läs mer under träningstillstånd nedan.

D-licens

D-licens är en körlicens för amatörer. Har du en D-licens har du dock ingen rättighet att träna hästar.

E-licens
E-licenstypen är en licens för lärlingar under 36 år som arbetar med hästar hos person med A- eller B-licens och som under föregående år kört högst 150 lopp. Som anställd hos A-tränare kan du även ha en tränarlicens. Läs mer under träningstillstånd nedan.

F-licens
F-licens är en licens för ungdomar i åldern 16-20 år. Som anställd hos A-tränare kan du även ha en tränarlicens. Läs mer under träningstillstånd nedan.

G-licens
G-licenstypen är en licens för lärlingar som arbetar med hästar hos person med A- eller B-licens och som under föregående år kört 401 lopp eller fler. G-licensinnehavare får ej delta i lärlingslopp. Som anställd hos A-tränare kan du även ha en tränarlicens. Läs mer under träningstillstånd nedan.

Montélicens
Montélicens är ett komplement till alla licenstyper som medför rätten att rida i tävling.

Träningstillstånd
Träningstillstånd, träningslicens för max två hel- eller delägda hästar som du eller nära anhörig är företrädare för, kan utfärdas för personer med C-, E-, F- och G-licens samt hästskötare anställd hos A-tränare. Licensinnehavaren ska fylla minst 18 år under kalenderåret samt ha godkänd B-licensutbildning för att få träningstillstånd. Har personen jobbat professionellt med travsport under minst ett år ställs endast krav på teoridelen.

Ponnytrav
För ponnytrav krävs en särskild licens. För personer 25 år och yngre gäller licensen både träning och körning och/eller ridning. Övriga har licens enbart för träning. Har du licens för varm- eller kallblod gäller den på motsvarande sätt för ponnytrav, men du måste ändå ansöka om licens för ponny.

Vill du ta licens?

Licensutbildningar hålls på alla travbanor i Sverige. Är du intresserad av att utbilda dig och söka licens skall du vända dig till ditt lokala travsällskap. Läs mer under Utbildning. Länken dit hittar du i rutan till höger.

Förnyelse av licens

Alla som har en aktiv licens, oavsett licenstyp, förnyar enklast sin licens genom att logga in på sitt användarkonto här på travsport.se. När det närmar sig årsskifte kommer en fråga om licensförnyelse automatiskt upp. När du svarar ja på frågan förlängs din licensen till nästkommande år. Om du saknar användarkonto kan du vända dig till din hemmabana för att få hjälp att förnya licensen.

Vissa undantag kan finnas, exempelvis om man inte uppfyller körkraven, att man som montéryttare saknar fystest, att man har en spärr på grund av en skuld eller att man har F-licens och under året fyller 21. Om du ingår i något av dessa undantag får du information om det i inloggat läge och behöver då kontakta din hemmabana,

Har du en kör-/ridlicens kan du även behöva lämna in ett läkarintyg. Mer information om detta finns i Svensk Travsports Licensbestämmelser.

För dig som är över 70 år och vill köra lopp

Om du önskar att ha körlicens från det kalenderår du fyller 71 år krävs en utökad läkarkontroll. Det kommer att krävas ett nytt godkänt läkarintyg av specialtyp inför varje år för att få fortsätta att ha körlicensen. Utöver vanlig läkarkontroll tillkommer ett godkänt EKG-test samt ett särskilt reaktionstest.

Endast ett fåtal läkare i Sverige får utföra den utökade läkarkontrollen, se lista längre ned.

En förutsättning för att licensen ska beviljas är också att kravet på antalet aktiviteter är uppfyllt. Med aktiviteter menas totalisatorlopp, poänglopp, kvallopp, premielopp eller registrerat utbildningslopp.

För att upprätthålla körlicensen krävs minst två aktiviteter varje år, vid missad aktivitet ett år ökas kravet följande år med antalet missade lopp. Den utbildningsansvarige på din hemmabana avgör hur många lopp du behöver köra, men minst fem godkända utbildningslopp ska dock alltid genomföras. Har du exempelvis inte någon aktivitet på de två senaste kalenderåren krävs minst fem godkända utbildningslopp för att erhålla körlicensen.

Gör så här:

Om du uppfyller de sportsliga kraven, det vill säga att antalet aktiviteter de två senaste åren är uppfyllda, bokar du en tid hos någon av följande läkare:

Malmö: Bonny Hallberg: bonny.hallberg@oresundshalsan.se eller 040-49 16 10
Kalmar: Sven-Erik Lorentzon: svenerik.lorentzon@gmail.com eller 0736-52 55 86
Göteborg: Bertil Hedelin: bertil.hedelin@telia.com 
Stockholm: Medicinskt Centrum, Radarvägen 5, 18304 Täby. tel. 08-756 04 10
Örebro: Jan Magnusson: 0738-47 06 17
Sala: Mats Tejne: info@silverhalsan.se eller 0224-156 67
Sundsvall: Margaretha Rödén: margaretha.roden@gmail.com
Östersund: Peder Blomqvist: info@lakarhuset.com eller tel 063-51 61 00 kl 8-10
Boden: Helena Stjärnholm, Företagsläkare vid Stjärnholm Medical AB: helena.stjarnholm@gmail.com eller 070-3226673.

Kostnaden för läkarintyget uppskattas till ca 1 500 kronor. När läkarintyget sedan är utfärdat skickar du en kopia på det samt licensansökan via post, e-post eller fax till:

Svensk Travsport
Att: Mattias Stenby
161 89 Stockholm

E-post: mattias.stenby@travsport.se
Fax: 08-29 25 30

När körlicensen är beviljad är det bara att köra lopp igen.

Licensbestämmelser

I Licensbestämmelser hittar du alla de regler som finns kring licenser. Du hittar en länk till detta dokument i rutan till höger.

I rutan till höger hittar du även en länk till aktuella avgifter.

Senast uppdaterad 2017-11-06. kundtjanst@travsport.se


Fler nyheter:Nu kan du registrera ICE-nummer hos oss

2017-12-11 10:55

Lindbergs veckobrev, vecka 49

2017-12-10 12:31

Muscle Hill ny Elit-hingst

2017-12-08 12:30
Till nyhetsarkivet