Häst leker med boll i hagen

Travsporten & djurskyddet

Friska och välmående hästar är förutsättningen för travsporten i Sverige. Grunden i hela vår verksamhet är djurskyddet. Våra regler kring hästarnas hälsa är hårdare än vad den svenska djurskyddslagen kräver.

Vårt djurskyddsarbete ligger i framkant. I travsportens värdegrund står hästen självklart i centrum. Inom den svenska travsporten har vi ett viktigt, gemensamt ansvar för att våra hästar behandlas med kärlek, kunskap och respekt.

Svensk Travsport har även utarbetat en policy för god hästhållning. I policyn ges riktlinjer för hur träning och tävling med hästarna ska gå till. Läs mer på sidan Vår hästhållningspolicy som du hittar i vänstermenyn.

Travsporten i Sverige har ett mycket gott anseende internationellt. Vi ställer hårdare krav på våra utövare än vad den svenska djurskyddslagen kräver. Våra regler är också de strängaste i världen. Vi tillämpar i princip nolltolerans när det gäller dopning och otillåten medicinering. Svenska travhästar får – till skillnad mot humanidrottare – till exempel varken träna eller tävla med smärtstillande medel i kroppen.

Under Travsportens hästvälfärdsarbete (se menyn till vänster) kan du läsa mer specifikt om det operativa djurskyddsarbetet.

Veterinärer och domare bevakar tävlingarna

Alla våra tävlingar bevakas av utbildade domare och funktionärer. Dessutom finns en banveterinär, som är utsedd av Jordbruksverket, på samtliga tävlingar. Banveterinären är allmänhetens oberoende kontrollant för ett fungerande djurskydd.

Svensk Travsport har också en djurskyddskommitté där vi samlar representanter för Jordbruksverket och banveterinärerna. En dialog förs med banveterinärrepresentanterna under året vid uppkomna situationer gällande djurskydd.

Travarhälsan

Travarhälsan är ett djuromsorgsprogram som syftar till att öka kunskap och medvetenhet om hästen och när den är i skick att träna och tävla. Det bygger på att den som är aktiv själv kontrollerar hästen enligt en checklista, så kallad egenkontroll. I vänstermenyn hittar du mer om Travarhälsan.

Bidrag till hästforskningen

En av förutsättningarna för att travet i Sverige ska kunna fortsätta att vara ledande inom djurskydd är att det bedrivs ett framgångsrikt forskningsarbete. Därför avsätter Svensk Travsport via ATG årligen bidrag till hästforskningen (genom Stiftelsen Hästforskning).

Senast uppdaterad 2017-09-15. kundtjanst@travsport.se


Fler nyheter:Lindbergs veckobrev, vecka 49

2017-12-10 12:31

Muscle Hill ny Elit-hingst

2017-12-08 12:30

Från trav till par på tio dar

2017-12-05 13:06
Till nyhetsarkivet