Ungt medlemskap

Travsportens ungdomsverksamhet

Svensk Travsport har som mål att bli fler och där är ungdomsverksamheten en viktig rekryteringsmålgrupp. Vi som arbetar med ungdomsfrågor på Svensk Travsport arbetar i huvudsak för att rekrytera och behålla ungdomar i travsporten och ska på en övergripande och strategisk nivå driva, lyfta och implementera ungdomsfrågor i all relevant verksamhet i travsporten.

Ungdomsverksamheten är ett viktigt och prioriterat område där Svensk Travsport arbetar aktivt för att rekrytera nya unga, men också verkar för att de unga som idag är aktiva ska fortsätta vara aktiva i travsporten, samt möjliggöra för en långsiktig karriär inom travsporten, på hobby- såväl som på professionell nivå. Idag har drygt 550 unga upp till 25 år någon form av storhästlicens i travsporten. Utöver dessa finns det 800 ungdomar med en ponnytravlicens.

Inom ramen för detta arbetar travsporten med flera olika projektet, inom rekrytering och för att behålla de som rekryteras, men också i ett ökat strategiskt samarbete med de olika avdelningarna på Svensk Travsport samt i en nära dialog med utbildnings- och ungdomsansvariga på landets travbanor.

En av travsportens stora utmaningar är att skapa en travsport som gör det möjligt att unga vill och kan fortsätta vara aktiva i den framtida travsporten. För att lyfta fram, vidareutveckla och synliggöra unga i travsporten görs årligen ett antal aktiviteter för olika målgrupper, från barn till unga vuxna.

Travskoleligan

Är en tävling för landets travskolor med syfte att skapa en gemenskap kring travskolans ponnyer och tävlingsverksamhet samt att utveckla och motivera travskolans deltagare att vilja fortsätta vara aktiva inom travsporten. Vi hoppas också att de genom Travskoleligan ska få värdefull erfarenhet kring träning och förberedelse inför start, rutiner kring tävlingsdagen samt tävlingsmomentet. Allt detta är viktigt för en fortsatt karriär inom travsporten.

Läs mer om Travskoleligan här: Travskole- och Utselningsligan

Gymnasieligan

Är en tävling för landets gymnasieskolor med travinriktning och precis som Travskoleligan syftar den till att utveckla och motivera eleverna och ge dem värdefull erfarenhet kring träning och förberedelse inför start, rutiner kring tävlingsdagen samt tävlingsmomentet. Delar som är viktiga för en hästskötare att kunna.

Läs mer om Gymnasie- och Utselningsligan här: Gymnasie- och Utselningsligan

Årets unga förebild

Med anledning av travsportens arbete för ökat ungdomsinflytande i travsporten vill vi också lyfta och hylla unga förebilder i travsporten.

Läs mer här: Nomineringen är avslutad för i år

Ungt medlemskap

Inom ramen för Ungt medlemskap ska vi öka ungas reella inflytande och deltagande i travsportens beslutande organ och skapa en väl fungerande ungdomsstruktur. Det vill vi göra genom att hitta gemenskap och vi-känsla bland unga, hitta former för organisering av unga, utbildning samt arbeta med medlemsrekrytering i travsporten.

Läs mer här: Ungt medlemsskap

Årets ponnykuskar och –ryttare

Svensk Travsport ansvarar för att hylla och lyfta fram tre ponnytravprofiler varje år. Det är den segerrikaste kusken kategori A, segerrikaste kusken kategori B samt segerrikaste montéryttaren som ska hyllas.

Pristagarna hyllas i samband med V75-tävlingarna på Solvalla, samma dag som Årets Häst-galan hålls. Detta för att synliggöra och profilera ungdomarna mot våra aktiva och mot vår publik, för att på det sättet visa och belysa hur duktiga våra ungdomar är, samt som ett sätt att rekrytera nya intressenter genom att visa upp ponnytravet för en bredare målgrupp och under en tävlingsdag då det finns mycket publik.

Näringslivsdagarna

Vårt mål med näringslivsdagarna är att visa på de möjligheter som finns i travsporten och vi hoppas att eleverna ska lämna de två dagarna fulla av optimism och värdefulla kunskaper inför framtiden. Vi hoppas också att eleverna får möjlighet att knyta nya kontakter såväl ute i näringen som skolorna emellan.

Läs mer om förra årets dagar här:

Öppen föreläsning under Näringslivsdagarna
Hästhälsa i fokus
Svensk Travsports näringslivsdagar 2015 – i samarbete med KRAFFT
Positiva elever på näringslivsdagarna

Senast uppdaterad 2017-04-04. kundtjanst@travsport.se


Fler nyheter:Gymnasieturnén fortsätter 2018

2017-12-15 09:30

Tack till Solvallas funktionärer – och till alla andra som bidragit!

2017-12-14 15:23

Förslag om sammanslagning Sverige och Danmark

2017-12-13 16:00
Till nyhetsarkivet