Svensk Travsport

Covid-19

Här hittar du all aktuell information kring travsporten och covid-19.


Rekommendationer till banor och aktiva i samband med travtävlingsdagar

Nya regler för publik på travtävlingar från 1 juli

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att lätta på restriktionerna gällande allmänna sammankomster vid kultur- och sportevenemang från och med 1 juli. Därför finns nu också möjligheten för alla travbanor att ta in ett begränsat antal personer på publikplats i samband med travtävlingar. Dock kommer stallbackarna tillsvidare att fortsatt vara strikta arbetsplatser under tävlingsdagarna.

Från och med 1 juli har alla travbanor större möjlighet att öppna sina publikplatser efter lokala förutsättningar. Den enskilda banan avgör hur publiken har möjlighet att följa tävlingarna på plats, alla banor kommer alltså inte att hantera publikfrågan exakt lika. Kontakta din lokala bana om du har frågor.

Så länge myndigheterna har restriktioner gällande antal personer vid allmänna sammankomster så kommer dock stallbacken att vara stängd. Det innebär att stallbacken fortsatt är en strikt arbetsplats som endast de med en arbetsuppgift tillåts beträda:

  • Funktionärer och övrig banpersonal.
  • Aktiva i form av tränare, skötare, kuskar och transportörer med starthäst. Chaufförer kan tillåtas efter överenskommelse med aktuell bana.
  • Media i form av ackrediterade journalister och fotografer samt medarbetare på Kanal 75.

Publik inomhus, utomhus och restaurang

Folkhälsomyndigheten har satt begränsningar i antal personer som får släppas in på publikplats beroende på om det är inomhus eller utomhus och om det är tilldelad sittplats eller inte. Se nedan.

Inomhus Inomhus sittande Utomhus Utomhus sittande
50 300 600 3 000

Respektive travbana anpassar sina anläggningar för att kunna ta emot det antal besökare som deras anläggningar och lokala smittläge tillåter. Det finns fortsatt lokala restriktioner som kan begränsa antalet besökare vid allmänna sammankomster.

Det kommer att vara de lokala travsällskapen som ansvarar för beslut och kommunikation kring vilka publikmöjligheter som erbjuds vid olika tävlingsdagar.

Utöver publikplats finns som tidigare också möjligheten att ha restauranger på travbanan öppna. Här gäller fortsatt de restriktioner som gäller alla restauranger, som endast sittande gäster och möjlighet att hålla avstånd. Dock ges nu möjlighet att vara upp till åtta personer i ett sällskap inomhus och inga begränsningar i antal i sällskap utomhus. Dessutom slopas den fasta tiden för stängning på restauranger som sedan 1 juni varit 22:30.

Ponnytrav och provlopp

Från och med 1 juli försvinner restriktionerna gällande ponnytrav och provlopp. De vanliga råden om att hålla avstånd och stanna hemma om du är sjuk gäller fortsatt, men nu finns inga begränsningar i antal som får besöka en ponnytravdag eller provloppsdag oavsett om du är aktiv eller publik. Travsällskapet ansvarar för att myndigheternas regler samt ST:s särskilda provloppsregler följs.

Allmänna rekommendationer

I övrigt fortsätter de särskilda instruktioner kring hygien och folksamlingar på stallbacken att gälla. Samt självklart folkhälsomyndighetens allmänna uppmaningar:

  • Stanna hemma när du är sjuk – om du uppvisar några former av influensaliknande symptom, ta det säkra före det osäkra och stanna hemma.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
  • Undvik folksamlingar i möjligaste mån (tex rusningstid i kollektivtrafiken).Mer info finns hos Folkhälsomyndigheten och på krisinformation.se

Har du symptom?

Information om COVID-19 finner du på Vårdguidens hemsida och 1177 är numret du i första hand ska ringa vid symptom. Om du bara har frågor gällande smittan ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13.


kundtjanst@travsport.se