Faktabanken

I Faktabanken kan du hitta frågor och svar om sjukdomars orsaker, symtom
och behandling och allmän information om hästars hälsa.

Faktabankens material bygger på frågor från undrande hästsportaktiva vi
besvarat tidigare. Det gör inte anspråk på att vara i alla avseenden fullständigt.

Vi vill att tjänsten ska betraktas som en praktisk vägledning, formulerad på ett
lättförståeligt sätt. Denna generella information kan inte ersätta individuell
bedömning. Veterinär ska alltid tillkallas eller uppsökas när det är fråga om
skador och sjukdomar som kräver vård.