Sök Sportinfo - Kusk/Ryttare/Tränare

Sök Sportinfo - Kusk/Ryttare/Tränare

Här kan du söka efter alla kuskar, ryttare och tränare.

Du kan söka på tre olika sätt:
1) Ange förkortning, till exempel Kih Ör. Sökbegreppet måste vara exakt i detta fält. Hänsyn till de andra fälten tas inte när förkortning är angiven.
2) Ange efternamn. För att förfina denna sökning kan du använda dig av fältet Förnamn. Om du inte är säker på namnet kan du använda en asterisk (*) efter de bokstavskombinationer du känner till (minst 3 tecken), du får då en lista med träffar.
3) Välj en specifik bana (du kan inte välja "Alla"). Endast kusk/ryttare/tränare med licens på vald bana visas. Du kan begränsa din sökning genom att ange för- och efternamn.


Olofsson HannaFödd Hemmabana Licens Dress Hemsida
1985 Boden A-tränare: träna, köra (A1) Svart, grå lodr.fält, svart axelp; sv www.hannaolofsson.com
År Starter 1:a 2:a 3:e Segerprocent Inkörda pengar
2017 318 35 26 36 11 % 1 886 026
2016 428 48 39 55 11 % 2 686 909
2015 326 39 40 35 12 % 2 482 885
2014 343 26 23 29 8 % 1 721 461
2013 337 24 37 30 7 % 1 826 200

Statistiken avser starter på svenska banor och utländska starter med svenskregistrerade eller svensktränade hästar. Årsraderna visar statistik för de fem senaste aktiva åren (fr.o.m. 1998).
 


Bana Datum Lopp-
typ
Spår Dist Res Tid Odds Häst Kusk/Ryttare Vinstsumma
U 170923-7 2/2140 6 32,7 163 HILDEGUN Engfors Jenny 2 000
U 170923-6 m 4/2140 3 17,5 34 K.B.MILLANSON Engfors Jenny 3 500
U 170923-5 5/2140 6 19,2ag 72 FINN BOKO Engfors Jenny 2 000
U 170923-1 3/1640 1 14,0a 69 BARBED WIRE BRONCO Engfors Jenny 10 000
U 170923-1 7/1640 0 15,7a 170 YODA T.DREAM Karlsson Anna 0
Sk 170919-10 4/2160 6 17,7g 25 JIM SÅNNA Olofsson Hanna 2 000
Sk 170919-5 12/2140 str, halsinfektion MASTER SÅNNA Olofsson Hanna 0
Sk 170919-4 5/2160 1 15,0 27 ROGER AMERICA Olofsson Hanna 20 000
Sk 170919-1 3/2160 2 16,8 136 SATELLIT L.A. Olofsson Hanna 11 000
Bo 170915-11 2/2180 6 17,8g 67 YODA T.DREAM Olofsson Hanna 2 000
Bo 170915-7 15/2640 str, hälta GUVERNÖR SUND Olofsson Hanna 0
Bo 170915-5 10/1640 0 14,9a 206 VICTORY STREAMLINE Olofsson Hanna 0
Bo 170915-4 3/1640 0 15,4a 385 K.B.MILLANSON Olofsson Hanna 0
Bo 170915-3 4/2140 4 20,2 186 RUMOUR HAS IT Ohlsson Ulf 12 500
Bo 170915-3 5/2160 d vändg 91 CLEAR EYES Eriksson Leif 0
Bo 170915-3 3/2160 1 18,8 86 AVA Olofsson Hanna 50 000
Bo 170915-14 p 7/2160 31,7g 1p MADE BY VITSAND Olofsson Hanna 0
To 170910-6 1640 6 26,3 161 ADRIGO Engfors Jenny 1 954
To 170910-3 m 2120 4 18,3 43 MICKES SISU Engfors Jenny 1 954
Ul 170909-12 2100 3 13,4a 51 ROGER AMERICA Teivainen Antti 23 445
Sk 170908-8 4/2160 2 19,3 144 SATELLIT L.A. Dunder Robert 10 000
Sk 170908-4 1/1660 0 26,4 184 ADRIGO Engfors Jenny 0
Bo 170902-10 11/1640 d 3ag 101 FINN BOKO Olofsson Hanna 0
Bo 170902-6 1/2180 2 15,2g 34 CONRADS VOLDEMORT Olofsson Hanna 2 500
Bo 170902-4 6/1640 3 16,0a 30 AVA Olofsson Hanna 7 500
Bo 170902-2 1/2140 6 19,1 48 RUMOUR HAS IT Olofsson Hanna 2 100
Bo 170902-14 p 1/2160 str, förkylning MADE BY VITSAND Olofsson Hanna 0
Bo 170902-14 p 1/2160 29,9 1p LA NORNA Olofsson Hanna 0
U 170901-8 11/2140 0 14,9a 652 JULIUS LEEJS Olofsson Hanna 0
U 170901-3 9/1640 6 13,0a 82 VICTORY STREAMLINE Olofsson Hanna 2 100
U 170901-2 5/2140 5 15,9a 50 DEAR FARMER HENRY Olofsson Hanna 3 000
Sk 170827-9 m 3/1660 3 14,9 82 K.B.MILLANSON Nilsson Jessica 3 500
Sk 170827-9 m 1/1640 d 8g 130 CAMILLA SISU Renman Melinda 0
Sk 170827-6 12/1640 0 17,7ag 88 VÄSTERBO APPETIZER Jakobsson Pia 0
Sk 170827-4 4/2140 1 16,7 35 GUVERNÖR SUND Fredriksson Gunnel 10 000
Sk 170827-4 6/2140 d 11g 22 MICKES SISU Jakobsson Pia 0
B 170826-9 r 1/1640 1 12,0a 161 VALLEY STREAMLINE Olofsson Hanna 100 000
B 170825-12 4/2140 4 16,1 165 AVA Olofsson Hanna 5 700
B 170825-9 r 1/2140 1 12,9a 43 ROGER AMERICA Lähdekorpi Hanna 100 000
B 170825-9 r 11/2140 d 8ag 117 JULIUS LEEJS Artursson Linda 0
B 170825-9 r 5/2140 str, halsinfektion CASH'EM Svedin Lukas 0
Bo 170824-9 m 1/2140 3 16,8 23 K.B.MILLANSON Nilsson Jessica 7 500
Bo 170824-9 m 2/2160 1 15,8 32 VICTORY STREAMLINE Engfors Jenny 20 000
Bo 170824-6 2/1640 4 14,5a 50 BARBED WIRE BRONCO Olofsson Hanna 5 300
Bo 170824-4 11/2140 8 15,7a 104 JIM SÅNNA Olofsson Hanna 2 100
Bo 170824-3 5/2640 0 19,2a 510 SEDELPRESSEN Olofsson Hanna 0
Rv 170819-7 2100 1 13,7a 84 ROGER AMERICA Teivainen Antti 48 844
U 170819-9 m 2/2140 8 21,7ag 146 CAMILLA SISU Engfors Jenny 2 000
U 170819-9 m 4/2140 2 15,7a 52 K.B.MILLANSON Karlsson Anna 5 000
U 170819-8 9/2140 0 19,5ag 35 FINN BOKO Engfors Jenny 0
U 170819-6 2/1640 3 16,7a 113 VÄSTERBO APPETIZER Karlsson Anna 3 500
U 170819-6 3/1640 d 7ag 18 GUVERNÖR SUND Engfors Jenny 0
U 170819-5 9/1640 8 17,9a 108 MEDIASLITTLETOXIC Jakobsson Pia 2 000
U 170819-4 1/2160 8 15,9 203 CONRADS VOLDEMORT Engfors Jenny 2 000
Sk 170817-7 6/2160 4 16,4 61 MICKES SISU Melander Micael 6 500
Sk 170817-6 1/2140 d uag 115 SOFARSOGOOD L.A. Eriksson Sandra 0
Sk 170817-6 5/2140 5 17,3ag 454 AVA Lundberg Petter 3 000
Sk 170817-6 3/2140 0 17,6a 82 CLEAR EYES Eriksson Leif 0
Sk 170817-3 9/2140 5 13,3a 83 VICTORY STREAMLINE Melander Micael 3 000
D 170813-5 r 4/2160 6 14,9g 229 JULIUS LEEJS Eriksson Kim 5 500
U 170811-12 5/1640 3 15,5a 114 DEAR FARMER HENRY Ohlsson Ulf 9 500
U 170811-8 4/2640 d uag 263 CONRADS VOLDEMORT Ohlsson Ulf 0
U 170811-7 10/2140 0 17,4ag 950 CAMILLA SISU Eriksson Leif 0
Sk 170810-9 4/1640 2 15,9a 22 GUVERNÖR SUND Olofsson Hanna 2 500
Sk 170810-8 m 1/2140 1 17,3 31 K.B.MILLANSON Bodin Maria 20 000
Sk 170810-8 m 1/2180 5 17,4g 51 VICTORY STREAMLINE Karlsson Anna 3 000
Sk 170810-5 3/2160 4 17,5 70 BARBED WIRE BRONCO Olofsson Hanna 5 100
Sk 170810-1 1/2160 3 19,0 239 SEDELPRESSEN Olofsson Hanna 10 000
Bo 170803-13 km 1/2140 18,4 gdk CAMILLA SISU Engfors Jenny 0
Bo 170803-13 km 2/2140 18,2 gdk K.B.MILLANSON Karlsson Anna 0
Bo 170803-11 4/2160 2 16,2 89 GUVERNÖR SUND Olofsson Hanna 2 500
Bo 170803-10 5/2140 4 15,3 449 MICKES SISU Ohlsson Ulf 5 000
Bo 170803-10 2/2160 6 14,7 59 JIM SÅNNA Olofsson Hanna 2 100
Bo 170803-10 9/2140 3 15,1 665 BARBED WIRE BRONCO Eriksson Leif 7 500
Bo 170803-8 2/1640 4 13,2a 22 VALLEY STREAMLINE Bolshakov Genadii 7 200
Bo 170803-8 10/1640 5 13,2a 48 VICTORY STREAMLINE Eriksson Christoffer 4 500
Bo 170803-6 1/2140 6 17,4 281 CLEAR EYES Eriksson Leif 5 500
Bo 170803-6 5/2140 str, hosta AVA Olofsson Hanna 0
Bo 170803-5 5/2140 4 16,9a 256 DEAR FARMER HENRY Lindqvist Ove A 5 700
Bo 170803-3 7/2640 7 18,1a 233 FINN BOKO Olofsson Hanna 2 100
Bo 170803-14 k 2/2160 24,1 gdk SEFINA Olofsson Hanna 0
U 170728-7 4/2140 4 19,4 455 SOFARSOGOOD L.A. Engfors Jenny 5 300
U 170728-7 7/2140 1 18,8 29 CLEAR EYES Olofsson Hanna 25 000
U 170728-6 4/2140 6 16,7a 333 SEDELPRESSEN Olofsson Hanna 3 000
U 170728-3 8/2140 4 15,6a 27 JULIUS LEEJS Olofsson Hanna 5 300
Sk 170727-10 12/2140 str, hälta BROADWAY LADAY Engfors Jenny 0
Sk 170727-10 13/2140 0 18,0ag 39 GUVERNÖR SUND Olofsson Hanna 0
Sk 170727-9 3/2160 str, hosta ADRIGO Olofsson Hanna 0
Sk 170727-8 2/2140 d ug 213 FINN BOKO Olofsson Hanna 0
Sk 170727-7 10/1640 0 13,8a 121 K.B.MILLANSON Olofsson Hanna 0
Sk 170727-6 4/2140 1 13,8a 70 ROGER AMERICA Engfors Jenny 20 000
Sk 170727-6 5/2140 0 15,6a 127 CASH'EM Olofsson Hanna 0
Sk 170727-1 6/2140 6 19,3 35 MEDIASLITTLETOXIC Olofsson Hanna 2 100
170724-8 1/2640 8 19,2g 47 BARBED WIRE BRONCO Karlsson Anna 2 000
170724-4 5/2140 4 18,3g 120 DEAR FARMER HENRY Karlsson Anna 2 500
170724-1 4/2140 3 18,7 91 MEDIASLITTLETOXIC Jakobsson Pia 3 500
170724-1 10/2140 0 ug 606 INVISIBLE GOOFY Karlsson Anna 0
Sk 170718-11 6/2140 3 18,0a 64 MICKES SISU Olofsson Hanna 2 300
Sk 170718-6 8/2140 0 ua 354 CAMILLA SISU Karlsson Anna 0
Sk 170718-4 6/2140 6 21,0 154 CHICK U.N.G. Sjöström Claes 5 500
Sk 170718-2 1/2140 7 20,6 106 AMAZON L.A. Sjöström Claes 2 100
Sk 170718-2 4/2160 5 19,6 296 AVA Olofsson Hanna 3 000
Ha 170715-7 2040 1 15,0a 33 JULIUS LEEJS Olofsson Hanna 65 130
Ha 170715-4 2080 0 26,8 355 ADRIGO Olofsson Hanna 0
Bo 170713-8 3/1640 0 15,9a 192 CHICK U.N.G. Olofsson Hanna 0
Bo 170713-3 2/2140 2 17,9 70 CLEAR EYES Olofsson Hanna 10 000
Bo 170713-15 k 5/2140 20,4 gdk RUMOUR HAS IT Olofsson Hanna 0
Bo 170713-14 p 4/2160 28,3 1p ATLAS EAGRA Olofsson Hanna 0
Ly 170707-8 2/2140 d 7ag 48 BARBED WIRE BRONCO Engfors Jenny 0
Ly 170707-6 1/2200 6 25,1g 165 ADRIGO Engfors Jenny 3 200
Bo 170706-7 1/1640 0 20,2g 36 AVA Olofsson Hanna 0
Bo 170706-7 3/1640 d 10g 578 SOFARSOGOOD L.A. Eriksson Leif 0
Bo 170706-5 m 2/2160 str, halsinfektion VICTORY STREAMLINE Engfors Jenny 0
Bo 170706-4 8/2160 3 18,1 188 CHICK U.N.G. Olofsson Hanna 10 000
Bo 170706-3 2/2140 0 18,5a 121 CAMILLA SISU Olofsson Hanna 0
Bo 170706-1 4/1640 1 13,8a 22 VALLEY STREAMLINE Olofsson Hanna 25 000
Bo 170706-13 k 4/2140 20,0 gdk MEDIASLITTLETOXIC Jakobsson Pia 0
Bo 170706-13 k 6/2140 20,1 gdk MASTER SÅNNA Olofsson Hanna 0
Bo 170706-13 k 9/2140 19,9 gdk AMAZON L.A. Engfors Jenny 0
Ly 170704-9 1/2140 1 16,4 18 JULIUS LEEJS Olofsson Hanna 25 000
Ly 170704-9 1/2160 5 16,0g 283 CONRADS VOLDEMORT Engfors Jenny 3 200
Ly 170704-5 1/1640 2 14,9g 198 CONRADS VOLDEMORT Engfors Jenny 5 000
Ly 170704-5 6/1640 0 distg 40 ROGER AMERICA Olofsson Hanna 0
Ly 170704-4 3/1640 1 15,2 38 JULIUS LEEJS Olofsson Hanna 10 000
Ly 170704-4 5/1640 str, sårskada K.B.MILLANSON Melander Micael 0
Ly 170704-2 2/2640 3 20,0 32 FINN BOKO Olofsson Hanna 3 500
B 170701-4 2/2140 0 16,9a 153 SEDELPRESSEN Engfors Jenny 0
B 170630-7 4/2140 d 9ag 498 SATELLIT L.A. Olofsson Hanna 0
B 170630-1 12/2140 str, ej tävl.mässig GRIMALDI Sjöström Claes 0
Ly 170630-7 6/1640 0 17,8g 44 DEAR FARMER HENRY Melander Micael 0
Ly 170630-2 11/2140 7 22,2 199 INVISIBLE GOOFY Melander Micael 2 000
Sk 170624-11 1/3160 0 15,3 52 QUATTRO LANE Olofsson Hanna 0
Sk 170624-7 5/2160 d 4g 51 BARBED WIRE BRONCO Olofsson Hanna 0
Sk 170624-7 3/2140 3 16,1 326 GRIMALDI Melander Micael 7 500
Sk 170624-3 5/1640 1 13,2a 46 VALLEY STREAMLINE Engfors Jenny 20 000
Bo 170617-12 r 6/1640 6 14,1a 329 VALLEY STREAMLINE Olofsson Hanna 5 500
Bo 170617-12 r 12/1640 0 15,7a 280 JIM SÅNNA Sjöström Claes 0
Bo 170617-9 r 12/2640 4 15,6a 928 JULIUS LEEJS Olofsson Hanna 13 500
Bo 170617-6 6/2140 6 16,1ag 340 SATELLIT L.A. Olofsson Hanna 2 700
Bo 170617-5 m 2/1640 2 15,3 48 VICTORY STREAMLINE Engfors Jenny 12 500
Bo 170617-2 8/2140 0 15,9ag 77 ROGER AMERICA Olofsson Hanna 0
Bo 170617-1 6/2140 6 ita 79 SEDELPRESSEN Karlsson Anna 2 300
Bo 170617-1 14/2140 0 ita 76 K.B.MILLANSON Engfors Jenny 0
Bo 170610-10 11/1640 4 15,2a 40 DEAR FARMER HENRY Engfors Jenny 2 500
Bo 170610-9 4/2640 5 17,2a 18 K.B.MILLANSON Engfors Jenny 2 100
Bo 170610-9 1/2640 2 17,1a 122 CAMILLA SISU Karlsson Anna 5 000
Bo 170610-7 7/1640 1 15,8a 43 SEDELPRESSEN Engfors Jenny 10 000
Bo 170610-3 1/2140 0 15,6a 41 CAFE Engfors Jenny 0
Bo 170610-17 p 2/2180 58,2 1p TROMB Olofsson Hanna 0
Bo 170610-17 p 4/2180 58,2 1p SLOTTS EMIL Engfors Jenny 0
Bo 170610-13 k 3/2140 19,9 gdk CLEAR EYES Olofsson Hanna 0
U 170608-7 3/2140 0 25,0g 687 SOFARSOGOOD L.A. Engfors Jenny 0
U 170608-4 4/2140 5 16,8a 165 VÄSTERBO APPETIZER Engfors Jenny 3 000
Sk 170606-10 1/2160 1 14,9 36 K.B.MILLANSON Olofsson Hanna 5 000
Sk 170606-10 3/2160 3 16,5 29 CAFE Engfors Jenny 2 300
Sk 170606-9 6/2140 0 17,3g 139 CHICK U.N.G. Olofsson Hanna 0
Sk 170606-7 6/2140 5 15,3a 74 VICTORY STREAMLINE Olofsson Hanna 3 000
Sk 170606-5 7/2160 0 16,3g 23 ROGER AMERICA Olofsson Hanna 0
Bo 170531-14 km 1/2160 u ejg CAMILLA SISU Karlsson Anna 0
Bo 170531-11 10/2140 0 17,3 179 K.B.MILLANSON Olofsson Hanna 0
Bo 170531-9 r 7/2140 4 15,2a 150 JIM SÅNNA Sjöström Claes 13 500
Bo 170531-9 r 10/2140 0 15,7a 271 VALLEY STREAMLINE Olofsson Hanna 0
Bo 170531-8 8/1640 0 14,4a 481 VICTORY STREAMLINE Olofsson Hanna 0
Bo 170531-6 2/2140 0 16,3a 237 SATELLIT L.A. Sjöström Claes 0
Bo 170531-6 9/2140 0 18,0a 520 AVA Olofsson Hanna 0
Bo 170531-4 5/2640 0 18,3 583 PANTHEON FACE Olofsson Hanna 0
Bo 170531-3 10/2140 4 13,9a 989 BARBED WIRE BRONCO Olofsson Hanna 8 000
Bo 170531-1 6/2140 7 18,2 247 DEAR FARMER HENRY Olofsson Hanna 2 300
Bo 170531-1 7/2140 d ug 51 FINN BOKO Sjöström Claes 0
S 170526-6 5/3180 4 14,3 218 QUATTRO LANE Olofsson Hanna 10 000
Sk 170523-9 10/2640 2 14,5a 167 ROGER AMERICA Olofsson Hanna 10 000
Sk 170523-8 4/1640 d 7ag 322 CHICK U.N.G. Olofsson Hanna 0
Sk 170523-5 4/2140 d 13ag 524 SEDELPRESSEN Olofsson Hanna 0
U 170519-10 8/2160 3 15,6 128 K.B.MILLANSON Olofsson Hanna 7 500
U 170519-5 4/2140 3 17,5 321 AVA Olofsson Hanna 17 500
U 170519-3 m 2/2140 0 17,0a 18 LA FILLE Engfors Jenny 0
U 170519-3 m 7/2140 0 17,1a 268 CONRADS VOLDEMORT Karlsson Anna 0
Bo 170516-10 2/2160 3 15,5 47 CAFE Olofsson Hanna 2 300
Bo 170516-9 3/2140 5 16,9a 79 DEAR FARMER HENRY Olofsson Hanna 3 000
Bo 170516-7 1/2140 7 15,8a 66 PANTHEON FACE Olofsson Hanna 2 100
Bo 170516-7 11/2140 2 15,5a 30 INBYPRINSEN Sjöström Claes 10 000
Bo 170516-5 2/1640 1 13,8a 294 VALLEY STREAMLINE Olofsson Hanna 20 000
Bo 170516-5 10/1640 6 14,2a 27 JIM SÅNNA Sjöström Claes 2 100
Bo 170516-4 9/2140 2 15,2a 71 JULIUS LEEJS Olofsson Hanna 10 000
Bo 170516-3 6/2160 4 17,5 25 FINN BOKO Olofsson Hanna 5 000
Bo 170516-2 1/2160 3 16,9 51 SATELLIT L.A. Olofsson Hanna 7 500
Bo 170516-1 1/2180 8 34,1 50 TROLL BORKEN Olofsson Hanna 3 000
Sk 170509-9 10/2140 0 17,7a 31 SEDELPRESSEN Olofsson Hanna 0
Sk 170509-7 8/2140 5 21,0g 56 AVA Olofsson Hanna 3 000
Sk 170509-7 4/2140 d 7g 73 SOFARSOGOOD L.A. Sjöström Claes 0
Sk 170509-6 m 10/1640 str, svullen kota LOWE R.Ö.K. Engfors Jenny 0
Sk 170509-2 5/2140 7 16,4a 52 PANTHEON FACE Olofsson Hanna 2 200
To 170506-10 2140 2 25,3 241 ADRIGO Olofsson Hanna 19 538
To 170506-8 2100 0 18,0ag 345 DEAR FARMER HENRY Olofsson Hanna 0
To 170506-7 2100 0 15,1a 128 LA FILLE Perttunen Tapio 0
To 170506-7 2100 str, feber ROGER AMERICA Olofsson Hanna 0
To 170506-6 2600 4 17,2a 391 JULIUS LEEJS Östman John 5 861
To 170506-6 2600 d 0ag 37 INBYPRINSEN Olofsson Hanna 0
B 170501-10 r 5/3160 2 14,8 118 QUATTRO LANE Sjöström Claes 50 000
B 170501-7 r 12/2140 0 14,1a 164 TRIPEL CROWN Sjöström Claes 0
Sk 170429-10 9/1640 d 9ag 36 BARBED WIRE BRONCO Engfors Jenny 0
Sk 170429-9 4/2640 0 39,8g 180 ZEBBE Engfors Jenny 0
Sk 170429-7 m 1/1640 d ug 280 LARS ERIK EME Karlsson Anna 0
Sk 170429-7 m 1/1660 4 16,2 43 CONRADS VOLDEMORT Engfors Jenny 2 500
Sk 170429-6 5/2140 1 16,9a 137 FINN BOKO Engfors Jenny 10 000
Sk 170429-4 3/2140 3 15,6a 56 LOWE R.Ö.K. Karlsson Anna 3 500
Sk 170429-4 6/2140 7 16,6ag 41 CAFE Engfors Jenny 2 000
Sk 170429-2 1/2180 3 25,1 196 ADRIGO Engfors Jenny 3 500
Sk 170429-1 4/2140 3 17,3 52 SEDELPRESSEN Engfors Jenny 3 500
Bo 170428-9 8/2140 str, feber CHICK U.N.G. Olofsson Hanna 0
Bo 170428-8 4/2140 4 17,7a 66 DEAR FARMER HENRY Olofsson Hanna 5 000
Bo 170428-6 1/2140 3 14,9a 24 LA FILLE Olofsson Hanna 8 000
Bo 170428-6 8/2140 str, svullen kota VICTORY STREAMLINE Sjöström Claes 0
Bo 170428-4 13/2140 3 16,7a 78 PANTHEON FACE Olofsson Hanna 10 000
Bo 170428-3 3/1640 0 15,7g 48 ROGER AMERICA Olofsson Hanna 0
Bo 170428-3 6/1640 1 13,8 18 JIM SÅNNA Sjöström Claes 25 000
Bo 170428-1 6/2640 1 16,6a 46 INBYPRINSEN Sjöström Claes 25 000
Bo 170428-1 10/2640 d uag 70 JULIUS LEEJS Olofsson Hanna 0
U 170422-12 9/2140 3 15,8a 299 BARBED WIRE BRONCO Ohlsson Ulf 8 000
U 170422-12 7/2140 2 15,1a 83 TRIPEL CROWN Olofsson Hanna 12 500
U 170422-9 r 5/1640 0 14,6a 729 VICTORY STREAMLINE Olofsson Hanna 0
U 170422-8 r 12/2140 0 15,1a 981 K.B.MILLANSON Olofsson Hanna 0
U 170422-6 r 3/1640 0 25,2a 1068 ADRIGO Olofsson Hanna 0
U 170422-4 4/2660 2 16,5 135 JIM SÅNNA Sjöström Claes 50 000
U 170422-3 11/2140 0 18,6 184 VÄSTERBO APPETIZER Engfors Jenny 0
U 170422-1 m 6/2140 4 17,1a 82 CONRADS VOLDEMORT Engfors Jenny 5 300
U 170421-11 7/2140 1 16,3a 112 INBYPRINSEN Sjöström Claes 20 000
U 170421-10 2/2140 0 18,4a 137 CAMILLA SISU Olofsson Hanna 0
U 170421-9 5/2140 0 16,4g 146 LA FILLE Olofsson Hanna 0
U 170421-9 11/2140 0 16,8 932 CAFE Wäjersten Daniel 0
U 170421-5 4/2140 2 14,5a 311 QUATTRO LANE Olofsson Hanna 15 000
U 170421-3 m 10/1640 4 16,2a 30 ROGER AMERICA Engfors Jenny 5 000
U 170414-7 2/2140 7 16,9a 199 INBYPRINSEN Olofsson Hanna 2 100
U 170414-5 12/1640 str, sårskada PANTHEON FACE Karlsson Anna 0
U 170414-4 m 3/2140 2 17,1a 48 QUATTRO LANE Engfors Jenny 10 000
U 170414-3 3/2160 6 17,9 186 SEDELPRESSEN Olofsson Hanna 3 000
U 170414-2 2/2140 6 20,4 151 SOFARSOGOOD L.A. Engfors Jenny 2 300
U 170414-2 3/2160 0 24,4g 134 WHISPERING PINES Olofsson Hanna 0
Bo 170413-9 10/2140 1 16,2a 56 VALLEY STREAMLINE Engfors Jenny 10 000
Bo 170413-5 9/1640 1 14,8a 59 JULIUS LEEJS Karlsson Anna 10 000
Bo 170413-5 10/1640 8 16,4a 810 LARS ERIK EME Larsson Dennis 2 000
Bo 170413-5 3/1640 3 15,4a 23 LOWE R.Ö.K. Engfors Jenny 3 500
Bo 170413-4 3/2160 d ug 100 ZEBBE Engfors Jenny 0
Bo 170407-11 7/1640 0 17,2a 189 LARS ERIK EME Sjöström Claes 0
Bo 170407-11 1/1640 2 15,7a 130 SEDELPRESSEN Olofsson Hanna 2 500
Bo 170407-10 5/2140 3 18,5 352 DEAR FARMER HENRY Olofsson Hanna 7 500
Bo 170407-10 4/2160 0 18,6 172 PANTHEON FACE Eriksson Leif 0
Bo 170407-9 10/1640 6 14,0a 140 VICTORY STREAMLINE Sjöström Claes 2 700
Bo 170407-8 13/2640 5 16,8a 534 QUATTRO LANE Olofsson Hanna 3 800
Bo 170407-8 15/2640 6 16,8a 529 CONRADS VOLDEMORT Sjöström Claes 2 700
Bo 170407-7 1/2140 7 16,8a 283 INBYPRINSEN Engfors Jenny 2 100
Bo 170407-7 2/2140 6 16,7a 290 CAMILLA SISU Olofsson Hanna 2 100
Bo 170407-5 4/2160 d vändg 91 PRETTY PERFECT Olofsson Hanna 0
Bo 170407-5 10/2160 0 17,0 664 CAFE Östman John 0
Bo 170407-4 5/2160 0 17,0 162 TRIPEL CROWN Olofsson Hanna 0
Bo 170407-4 3/2160 0 17,5g 471 BARBED WIRE BRONCO Sjöström Claes 0
Bo 170407-2 5/2140 7 20,1g 100 WHISPERING PINES Olofsson Hanna 5 500
Bo 170407-2 1/2160 3 19,0 74 SATELLIT L.A. Sjöström Claes 17 500
Sk 170402-13 km 1/2140 str, banförhållande PANTHEON FACE Karlsson Anna 0
Sk 170402-9 5/2140 1 20,0 19 ROGER AMERICA Engfors Jenny 10 000
Sk 170402-7 13/2640 str, sårskada JULIUS LEEJS Engfors Jenny 0
Sk 170402-5 6/2140 8 23,0a 357 LARS ERIK EME Karlsson Anna 2 000
Sk 170402-5 8/2140 0 23,2a 37 VALLEY STREAMLINE Engfors Jenny 0
Bo 170325-10 8/2180 7 17,9 281 LARS ERIK EME Olofsson Hanna 2 000
Bo 170325-9 3/2140 6 17,7a 76 CAMILLA SISU Karlsson Anna 2 100
Bo 170325-9 10/2140 2 17,4a 95 INBYPRINSEN Engfors Jenny 10 000
Bo 170325-8 1/2160 0 18,0 377 CAFE Olofsson Hanna 0
Bo 170325-6 11/2160 d 7g 477 DEAR FARMER HENRY Engfors Jenny 0
Bo 170325-6 10/2160 0 ug 262 SEDELPRESSEN Olofsson Hanna 0
Bo 170325-4 10/2140 1 16,2a 23 JIM SÅNNA Lindqvist Ove A 20 000
Bo 170325-4 13/2140 0 16,9a 120 ROGER AMERICA Olofsson Hanna 0
Bo 170325-3 3/2160 5 17,4 380 BARBED WIRE BRONCO Engfors Jenny 3 200
Bo 170325-3 4/2160 3 16,7 204 JULIUS LEEJS Eriksson Leif 8 000
Bo 170325-3 7/2160 4 16,7 22 TRIPEL CROWN Olofsson Hanna 5 300
Bo 170325-15 k 1/2180 35,3 gdk ZEBBE Engfors Jenny 0
Sk 170319-9 4/2140 1 18,2a 105 INBYPRINSEN Engfors Jenny 10 000
Sk 170319-9 13/2140 0 19,8a 384 LARS ERIK EME Karlsson Anna 0
Sk 170319-7 3/2640 2 21,2 116 VALLEY STREAMLINE Engfors Jenny 5 000
Sk 170319-6 1/2140 d 12ag 260 ZEBBE Engfors Jenny 0
Sk 170319-5 2/2160 2 18,2 23 PRETTY PERFECT Engfors Jenny 5 000
Sk 170319-2 m 2/2160 2 16,3 71 CONRADS VOLDEMORT Engfors Jenny 5 000
Sk 170319-1 3/2180 7 28,3 259 ADRIGO Engfors Jenny 2 000
U 170317-3 4/2140 3 19,8g 141 WHISPERING PINES Engfors Jenny 8 000
U 170317-3 1/2140 1 19,6 21 SATELLIT L.A. Eriksson Sandra 25 000
Sk 170312-9 4/2160 0 ug 105 SEDELPRESSEN Olofsson Hanna 0
Sk 170312-7 5/2160 str, hälta GATELINK Olofsson Hanna 0
Sk 170312-4 6/2640 7 18,8a 400 INBYPRINSEN Engfors Jenny 2 100
Sk 170312-4 12/2640 6 18,8a 52 K.B.MILLANSON Olofsson Hanna 2 100
Sk 170312-3 6/1640 7 15,9a 93 PRETTY PERFECT Olofsson Hanna 2 200
Sk 170312-3 10/1640 3 15,4a 529 CAFE Engfors Jenny 7 500
Sk 170312-2 2/2140 0 15,8a 40 ROGER AMERICA Olofsson Hanna 0
U 170303-9 13/2640 0 19,3a 309 VALLEY STREAMLINE Sjöström Claes 0
U 170303-9 14/2640 4 18,8a 26 ROGER AMERICA Olofsson Hanna 5 700
U 170303-8 11/2140 1 16,3a 208 VICTORY STREAMLINE Sjöström Claes 30 000
U 170303-7 11/2140 0 19,2a 136 PANTHEON FACE Eriksson Leif 0
U 170303-7 12/2140 0 18,8ag 289 BARBED WIRE BRONCO Olofsson Hanna 0
U 170303-6 3/2660 str, hosta ADRIGO Olofsson Hanna 0
U 170303-5 4/2140 3 16,6a 247 PRETTY PERFECT Engfors Jenny 9 500
U 170303-3 2/2140 3 19,2 50 DEAR FARMER HENRY Olofsson Hanna 7 500
U 170303-3 5/2140 7 20,5 211 FINN BOKO Sjöström Claes 2 100