Avdelningar & Personal

Svensk Travsports kansli ligger i Hästsportens Hus vid Solvalla travbana i Stockholm. Här arbetar cirka 60 personer med det dagliga arbetet kring travsporten. Här kan du läsa mer om vad de olika avdelningarna gör och vilka som arbetar på Svensk Travsport.


Maria Croon, VD
Telefon: 08-475 26 00

Ulf Hörnberg, Vice VD
Telefon: 070-527 22 39

Stab

Staben består av personer som arbetar med specifika funktioner i nära samarbete med VD och vice VD, till exempel HR och anläggning.

Liv Färndahl, chefsjurist
Cecilia Cato, HR
Karin Svensson, anläggningsansvarig 
Göran Wahlman, förbundsjurist, 08-475 27 32
Hélèné Junesäter, handläggare

Avel

Svensk Travsport är av staten bemyndigat som stamboks- och registerförande av travhästar. Det är avelsavdelningen som ansvarar för denna uppgift. Här hanteras fölregistrering, chipmärkning, signalementsfrågor, namnärenden, ägarskiften, pseudonymer och personregistreringar.

Avelsavdelningen hanterar även avelsvärderingar, betäckningsbevis, språngrullor, betäcknings- och fölredovisningar samt ansvarar för stamböcker och hingstkataloger. Tillsammans med sportavdelningen handhar avelsavdelningen också in- och utförsel av hästar till och från Sverige.

Christina Olsson, avelschef
Telefon: 08-475 27 70, 070-527 20 70

Helena Sundström Storck, handläggare (provisoriska handlingar, Breedly)
Patricia Sandberg, handläggare (hingstkatalog varmblod, avelsvärdering varmblod, datafrågor)
Kristina Selahn, handläggare (fölregistrering, namnändringar föl och färdigregistrerade hästar, temporär utförsel för avel)
Therese Lundqvist, handläggare (avelsvärdering, ommärkningsärenden, datafrågor, avelsindex)
Helén Nilsson Alm, handläggare (fölregistrering, betäckningsbevis, temporära exporter avel)
Elin Westerlund, handläggare (importer, besvärsärenden, avelsvärdering kallblod, hingstkatalog kallblod)
Agnetha Ericsson, handläggare (fölregistrering, hästpass)
Ulrika Lindblom, handläggare (språngrullor, fölredovisning, ID-ändringar, temporära importer avel, avelsvärdering varmblod)
Ragni Wannag, handläggare (ägarskiften)
Chameli Lawrence, handläggare (definitiva exporter, avelsvärdering kallblod) - föräldraledig
Roger Nordin, vikarie

Ekonomi

Ekonomiavdelningen handlägger TDS (Tränardebiteringssystemet), avräkningar samt in- och utbetalningar. På avdelningen hanteras även Svensk Travsports ekonomi.

Peter Linder, CFO
Telefon: 08-475 27 20

TDS, avräkning
Hanna Wallin, gruppchef
Agneta Eriksson, handläggare (inbetalningar)
Theres Brito, handläggare (TDS) - föräldraledig
Lisa Melin, vikarierande handläggare (TDS)
Roger Karlsson, handläggare (avräkningar)
Patrik Lundgren, redovisningsansvarig
Patrik Lucander, redovisningsekonom

Hästvälfärd

Hästvälfärdsavdelningen arbetar med djurskyddet inom travsporten och ansvarar även för dopnings- och smittskyddsfrågor.

Mattias Falkbåge, Avdelnings- och utredningschef
Telefon: 070-527 21 94

Linda Höijer, administrativ koordinator
Antti Rautalinko, veterinär
Agneta Sandberg, djurskyddsspecialist
Jesper Holm, utredare

IT

IT-avdelningen är under uppbyggnad och arbetar med våra olika interna och externa system som exempelvis sportsystemet, arena-teknik, kontors-IT och webbsidor.

Niklas Sigsjö, tillförordnad CIO

Per Öström, Head of Operations
Magnus Elmgren, Head of QA
Peter Larsson, CISO
Jonas Eriksson, Head of Development
John Bergdahl, Head of Architecture 
Lars Östberg, Head of Product

Marknad och kommunikation

Avdelningen har ett brett ansvar och där syns områden som intern och extern kommunikation, analyser, CRM och publika event. Även arbete med Public Affairs och PR samt varumärke och grafisk profil ingår i avdelningens uppgifter. Avdelningen har en stöttande och konsultativ roll gentemot våra travbanor och de andra avdelningarna på Svensk Travsport i såväl marknads- som kommunikationsfrågor. 

Tomas Fyhr, tf. avdelningschef, PR- och presschef
Telefon: 073-63 42 007

Johanna Unghanse, konsult
Therese Bornfalk Berglund, informatör
Klas-Peter Sterner, projektledare/varumärkesansvarig
Marie Håkansson, senior kommunikatör
Mattias Lönngren, marknadskommunikatör

Sport

Sportavdelningen handlägger allt kring våra tävlingar såsom tävlingsplanering, propositioner, tävlingsregler, tävlingsserier (exempelvis Breeders' Crown), insatslopp, licenser, tävlingsfärger, ponnytrav och statistik. Här hanteras även in- och utförsel av hästar till och från Sverige – en uppgift som delas med avelsavdelningen. Till avdelningen hör också Svensk Travsports kundtjänst.

Robert Karlsson, sportchef
Telefon: 070-673 97 00

Per Wetterholm, bitr. sportchef
Claes Broberg, sportsamordnare (licenser, propositioner)
Annika Svanberg, handläggare (gästhästar, travklubbar)
Elin Larsson, ponnysamordnare
Nilla Tomelius, ponnyhandläggare
Veronika Stennemark, vikarie handläggare (temporär in- och utförsel)
Annica Hjorter, handläggare (tävlingsfärger)
Susanne Andersson, förvaltare (sportdata)
Jenny Strage, handläggare (internationella propositioner)
Andreas Alm, handläggare (Breeders' Crown)
Jens Oscarsson, vikarie

Kundtjänst (Telefon: 08-475 27 00)
Malin Eklöf-Heinonen, gruppchef
Anette Hendele, kommunikatör
Ulrika Frank, kommunikatör

Utbildning och ungdom

Avdelningen arbetar att utveckla och stödja travsporten i ungdoms- och utbildningsfrågor. Avdelningen ansvarar också för den lokala utbildningen genom travskolan och den centrala utbildningen av funktionärer och övriga aktiva.

Jonny Staf, utbildningschef och domarbas
Telefon: 070-527 20 14

Molly Eriksson, utbildningskoordinator
Stina Swartling Hoch, utbildningskoordinator
Lisabeth Svensson, utbildningskoordinator - föräldraledig
Annette Jansson, projektledare Till start


kundtjanst@travsport.se