Förtroenderåd

Förtroenderådet består av Svensk Travsports styrelse och en representant från varje travbana med tototillstånd och basorganisationerna samt valberedningen.


Förtroenderådet är ett rådgivande forum till Svensk Travsports styrelse med två årliga ordinarie möten och ska:

  • Vara forum för att diskutera övergripande verksamhetsplaner, mål och strategier för travsporten och i det sammanhanget göra uttalanden av rådgivande karaktär till styrelsen
  • Avge yttrande rörande antal tävlingsdagar
  • Avge yttrande rörande medlemmarnas gemensamma bestämmelser
  • Förbereda valberedningens sammansättning och föreslå arvoden för ledamöterna.


kundtjanst@travsport.se