Travsportens vision

Den svenska travsportens vision är att uppnå världens bästa travsport attraktiv för alla - med travhästen i centrum.


Svensk travsport håller absolut världsklass, men vi vill se sporten växa och utvecklas och få ännu fler att älska den. Det är ett långsiktigt arbete som kräver en gemensam målbild. År 2016 arbetade travsporten gemensamt fram en målbild som tydligare beskriver vad vår vision innebär. Målbilden går under namnet travsportens önskvärda läge. Det önskvärda läget är vår kompass i vardagen och ska guida oss i den dagliga verksamheten för att uppnå visionen.

Hur ser travsportens önskvärda läge ut?

Hästen är det viktigaste vi har. Därför ska vi alltid sätta hästens välbefinnande i första hand. Vi ska utveckla våra travtävlingar med hästens välmående högst på agendan och vara kända för vår högklassiga hästvälfärd i övriga samhället. 

Vår mission: Vi skapar livskvalitet genom att vara en sport och plats där hästar och människor mår bra tillsammans.

Vår vision: Vi ska bli världens bästa travsport som är attraktiv för alla. 

Vår strategi: För att ge travsporten förutsättningar att växa ska vi skapa aktiviteter och upplevelser tillsammans med hästen som gör skillnad i människors vardag.

För att ta oss till målet ska vi fokusera på tre delar - bas, bredd och elit.

Bas: Vi ska göra det möjligt för människor att komma nära travhästen på sina villkor. Genom att erbjuda aktiviteter och tävlingar där människor oavsett individuella förutsättningar enkelt kan umgås med travhästar och lära sig mer kommer nya personer att attraheras av sporten. 

Mål till december 2020

Fler människor ska uppleva travsporten genom en attraktiv travskoleverksamhet

Antal unika elever i travskolor som genomgår en kurs*: 6 200 elever (2016: 3 080)

*Minst 3 tillfällen/kurs

Fler mål inom Bas håller på att arbetas fram

Bredd: Sportens bredd är viktig för att behålla en livskraftig travsport. Vi ska skapa möjligheter att tävla i olika divisioner med chansen att avancera till elitnivå. Vi ska sänka trösklar för att underlätta vardagen för våra utövare och möjliggöra för människor att kombinera sin livsstil med ett liv tillsammans med travhästar.

Mål till december 2020

Travsporten ska utveckla ungdomsidrotten
Antal unika individer (kusk/ryttare) som tävlar i ponnytravtävlingar: 900 aktiva (2016: 670)

Fler människor ska tävla med travhästar
Antal unika individer (kusk/ryttare/tränare) som tävlar med travhäst: 4 200 aktiva (2016: 3 800)

Vi ska ha en större breddverksamhet för att säkerställa travsporten som folksport
Antal B/F-tränare: 2 900 aktiva (2016: 2 700)

Fler unika hästar ska tävla genom att vi gör det enklare och roligare för den som vill köpa och äga travhäst
Antal unika svenskfödda hästar som tävlar: 12 800 hästar (2016: 12 820)

Elit: Vi ska erbjuda stora, spännande evenemang med sportslig nationell och internationell toppnivå som attraherar många besökare, både hästintresserade och ny publik. De största loppen är en viktig marknadsföringskanal. Den skapar förutsättningar för kommersiell verksamhet och möjliggör finansiella intäkter till sporten.

Mål till december 2020

Våra största tävlingsdagar ska attrahera många besökare genom att vi levererar spännande arenaupplevelser
Antal betalande besökare på respektive banas stora dagar/dag: 158 000 (2016: 51 700) 

Antal besökare på respektive banas stora dagar/dag: 450 000 (2016: 313 730)

Svenskfödda hästar ska vara framgångsrika i de största internationella loppen
Antal svenskfödda hästar på topp 100-listan UET Master series: 30% (2017: 28%)

Svensktränade hästar ska vara framgångsrika i de största internationella loppen
Antal svensktränade hästar på topp 100-listan UET Master series: 40% (2017: 37%)

Travsportens profiler och varumärken ska vara igenkända och omtyckta av fler i svenska samhället
Orvesto: 1 200 000 personer anger sig vara något, ganska eller mycket intresserade av travsport (2016: 1 135 000)

Orvesto: 370 000 personer anger sig vara ganska intresserade av travport (2016: 297 500)

Allt arbete mot den gemensamma målbilden handlar om att öka intresset för travsport!

Fler människor som konsumerar travsport innebär ökad efterfrågan på hästar, tävlingar, evenemang och aktiviteter. Det ger travsporten möjlighet att fortsätta utvecklas och bidra som en hållbar och viktig näring till ett välmående svenskt samhälle.


kundtjanst@travsport.se