Bakgrund

Alla aktiva inom Svensk Travsport har ett gemensamt ansvar för hur vi agerar och framställer travsporten utåt. Schyssta Kompisar startade 2016 som en del i projektet Samarbete mellan travskola och ponnytravklubb och är nu en del av Svensk Travsports uppförandekod (som infördes från och med 1 januari 2017) och etiska plattform. Schyssta kompisar syftar till att lyfta frågan om hur vi är just schyssta mot varandra både i och utanför stallet men även på nätet.


2015 påbörjades projektet Samarbete mellan ponnytravklubb och travskola. Projektet hade under året i uppdrag att ta fram och identifiera aktiviteter som kan användas för att öka gemenskapen mellan travskola och ponnytravklubb. Det gjordes genom att ta fram en nulägesanalys för hur travskolan och ponnytravklubben upplever samarbetet idag, hur unga upplever och ser på travsporten och dess framtid samt av fysiska intervjuer eller telefonintervjuer.

Rapporten som sammanställdes gav ett bra underlag för det fortsatta arbetet då vi utifrån detta kunde påbörja arbetet med att identifiera former som är långsiktiga och hållbara. Inom ramen för projektet år 2016 arbetades det med framförallt Ponnykampen och Schyssta kompisar. Under hösten 2016 kompletterades detta med en enkät, där alla aktiva i ponnytravet gavs möjlighet att ge sin syn på nuläget inom svenskt ponnytrav.

Utifrån resultatet av enkäten vill vi under 2017 forma ett antal åtgärder och aktiviteter som lyfter ponnytravet än mer in i den dagliga organisationen och blir en naturlig del i travsporten.


kundtjanst@travsport.se