Björntaget

Svensk Travsports ungdomsstiftelse inrättades 2016 i samband med att Sveriges vinstrikaste kusk, Björn Goop, auktionerade ut sin guldhjälm till förmån för unga. Björn Goop – en av världens absolut främsta kuskar i modern tid – valde efter att ha blivit historisk med tolv raka kuskchampionat, att låta pensionera sin guldhjälm med en auktion och skänka pengarna till fördel för barn- och ungdomsverksamhet.


Björntaget har fått en egen hemsida. Klicka här för att komma till bjorntaget.se

Genom generösa donationer av travtränare Björn Goop, TAR Stable KB och Travronden ska unga som idag inte har den naturliga kopplingen till trav ges möjlighet att ta del av travsporten genom att få uppleva hästen på nära håll, men framförallt utvecklas och växa tillsammans med den.

Ändamål

Att barn och unga som idag inte har den naturliga kopplingen med trav ska ges möjlighet att uppleva hästen och travsporten. Travsporten vill skapa möjligheter för unga att ha en aktiv och meningsfull fritid.

Forskning har visat att hästen kan ha stor inverkan på människor, vi mår bra psykiskt, fysiskt och socialt av att umgås med hästar och djur. Häst- och travsporten har genom detta ett viktigt ansvar att öppna upp och möjliggöra för fler att få må bra tillsammans med hästen. De ska ges möjlighet till en trygg plats och en personlig utveckling tillsammans med hästen.

Inför hästen är vi alla lika, den ser inte till vår bakgrund, kön, hudfärg eller andra förutsättningar. I travsporten enas vi tillsammans kring intresset för hästar och travsport och där har svensk travsport ett viktigt samhällsansvar i integrationen av individer från olika samhällsklasser och bakgrund.

Vem kan söka?

Hästar och travsport ses ofta som en dyr fritidssysselsättning som alla inte har möjlighet att ta del av, och vara en del av. Svensk Travsport vill genom Björntaget möjliggöra för fler barn och unga, upp till och med 18 år att prova på travsporten som ett fritidsintresse.

Bidraget ska täcka kostnader för kursverksamhet eller motsvarande på travskola eller travbana under det första året (två terminer) eller busskostnader för skolklass till och från travskola eller travbana vid max ett tillfälle per termin.

Privatperson och skola kan ansöka om bidrag från stiftelsen. Bidraget betalas ut direkt till berörd travskola, travbana eller bussföretag (vid busskostnader för skolor).

Ansökningsförfarande

Ansökningar tas emot under hela året och ansökan sker till ungatravet@travsport.se. Björntagets styrelse meddelar beslut för ansökningarna senast tre veckor efter sista ansökningsdag för respektive tillfälle. I nuläget delar Björntaget ut bidrag två gånger per år, en gång inför vårterminen och en gång inför höstterminen. Ansökningsperioderna och dess slutdatum kommuniceras ut här på travsport.se.

Ansökan görs med hjälp av ansökningsblanketterna som finns längst ner på sidan.

Styrelse

Tomas Fyhr, ordförande (avdelningschef marknad och kommunikation)
Jonny Staf (avdelningschef utbildning och ungdom)
Mats Norberg (ledamot Svensk Travsports styrelse)
Bengt Kjell (egen investeringsverksamhet och arbetar som styrelseordförande och styrelseledamot i några börsnoterade bolag)
Joakim Svensson (chefredaktör Travronden)
Björn Goop, Hedersmedlem

Övriga donationer

Donationer av privatpersoner och andra intressenter tas tacksamt emot via bg 5467-6218 märkt Björntaget och synliggörs på här på travsport.se.

Villkor

Svensk Travsport har rätt att använda bidragsmottagare i synliggörande av Björntagets verksamhet genom artiklar och andra nyhetsinslag.

Vid en osäkerhet om hur och var bidragen ska betalas ut kan målsman eller ansvarig person komma att kontaktas. Bidrag kan betalas ut maximalt två gånger till en individ (motsvarar två terminer på travskola).

Om du har frågor kan du skicka dem till ungatravet@travsport.se.


kundtjanst@travsport.se