Svensk Travsport


Svensk Travsport genomför vissa centrala utbildningar. Ett antal återkommer årligen, de ges i regel som folkhögskolekurs och sker då i samverkan med Hästsportens Folkhögskola. Andra utbildningar kan uppstå om det sker förändringar i regelverk eller genom andra aktuella händelser.

Vår ambition är att vara så flexibla som möjligt och utveckla våra utbildningar för att de ska möta och förändras med sportens utbildningsbehov.


kundtjanst@travsport.se