Foto: Thomas Blomqvist, TR Bild

Fölregistrering

Alla svenska travföl måste registreras hos Svensk Travsport för att få delta i travtävlingar. Här hittar du en beskrivning av hur registreringsprocessen fungerar.


När ett föl har fötts ska den som äger fölet meddela detta till hingstägaren alternativt hingsthållaren (senast en månad efter fölets födelse). Denne skickar då en registreringsansökan till stoets ägare.

Registreringsansökan

När stoägaren erhållit registreringsansökan ska denna fyllas i och skickas vidare till Svensk Travsport. Ansökan om registrering måste, i enlighet med EU:s hästpassförordning, ha kommit in till Svensk Travsport före den 31 december fölets födelseår, eller inom 6 månader från dagen för fölets födelse om denna dag är senare än årsskiftet.

Har en registreringsgansökan kommit in efter den tidpunkten kan registrering ändå ske, upp till 12 månaders ålder, förutsatt att du som är sökande kan uppge godtagbara skäl för förseningen. Hästen kommer dock inte få lov att slaktas för att användas som livsmedel.

På registreringsansökan ska du ange uppgifter om fölets födelsedatum, kön, färg och födelseort, tillsammans med uppgifter om vem som ska stå registrerad som fölets uppfödare respektive ägare. Du måste även ange var fölet finns uppstallat.

På blanketten finns det också plats för tre stycken namnförslag.

Avgifter

I samband med registreringen av fölet debiterar vi fölets ägare en anmälningsavgift. Om registreringsansökan kommer in senare än tre månader efter fölets födelse utgår även en förseningsavgift. Denna avgift blir sedan högre ju senare registreringsansökan kommer in. 

I anmälningsavgiften ingår DNA-typning och hästpass. En länk till sidan med aktuella avgifter finns nedan.


kundtjanst@travsport.se