Prov tagna utanför tävling i november

Här redovisas de dopningsprover som tagits utanför tävling (till exempel prerace-prover och "out of competition"-prover) under november månad.


Attraversiamo Donato Hanover New Joker
Backegubben Enayla Pride Nord Lisa
Belker Global Teardrop Northern Charm
Benjamin Evo Googoo Gaagaa Readly Express
Boss Design Guli Orkan Skyvision
Bowling el Mar Hagentoy Superdry Pellini
Bowling Orlando Hunkydory Degato Tangen Haap
Cab Lane J.J. Tire Bouchon
Campo Bahia Liza With a Z. Vasco de Gama
Conway City Ås L'or Noir Marcesi Who's Who
Diesel Harry Mack Photo Zeb Michael Boy
Dokonjo Montdore  

Observera att analystiden kan variera från prov till prov. Detta gäller även för prover som är tagna vid samma provtagningsdatum.

Linda Höijer
linda.hoijer@travsport.se

Publicerad den 16 december 2019. kundtjanst@travsport.se

Notiser