Vill du bidra till forskning om travhästars prestationer och hållbarhet?

Skicka då in ett tagelprov till SLU i Uppsala.


Forskningen syftar till att möjliggöra avelsurval av hästar baserat på temperament, prestation, hållbarhet och gångarter. Detta uppnås genom att identifiera gener och mutationer som reglerar inte bara viktiga fysiologiska, biomekaniska och muskulära aspekter utan även mentala faktorer. Förbättrad noggrannhet vid urval av hästar genom användningen av genomisk information innebär i längden ett steg mot både fysiskt och mentalt anpassade tävlingsindivider och därmed ett ökat djurskydd.

Forskning kommer även att generera detaljerad information om den genetiska variationen som finns tillgänglig inom kallblodstravare och varmblodstravare.

Vi är intresserade av tagelprov från både ostartade och startade hästar. Hästar av alla åldrar är av värde för studien.

Kontakta Paulina Berglund (SLU) via mejl för att få information om provtagning och adress dit provet ska skickas.

Mejl: pabd0001@stud.slu.se

Publicerad den 5 september 2019. kundtjanst@travsport.se

Notiser