Prisändringar från och med 1 februari 2020

Från och med 1 februari införs följande prisändringar.


Avgiften för namnändring inklusive hästpass är 2 750 kronor. Ansökan om namnbyte görs skriftligt och ska vara genomförd senast före hästen för första gången anmäls till ett premie- eller kvalificeringslopp, eller om det gäller ett ostartat sto, före den första betäckningsdagen. Svensk Travsport avgör om namnbyte kan godkännas enligt Avels- och registreringsreglementets regler.

För tillfällig export för avel införs en förseningsavgift på 750 kronor som tas ut efter det att stoet gått ut för avel att jämföra med ordinarie avgift 375 kronor om handlingen tas ut inom rätt tid dvs innan stoet exporteras för avel. För mer information läs vidare här.

Avgiften för definitiv import är 4 000 kronor och för temporär import 2 000 kronor per sexmånadersperiod.

Avgiften för provisoriska handlingar är 525 kronor.