Protokoll från förtroenderådet

Protokollet från det extraförtroenderådet den 12 december 2019 är klart.


Protokollet finns i bilagan nedan.