Förändringar i utrustningsbestämmelserna

Från och med 11 juni finns några förändringar och förtydliganden i utrustningsbestämmelserna.


Våra hästars välfärd är en mycket central del i vårt regelverk och vi tittar ständigt på hur vi kan göra dem bättre och tydligare. Utrustningsbestämmelserna gäller från och med en timme före första loppets start, gäller även kvalificerings- och premielopp, till och med tävlingarnas slut.

Utrustningsdetaljer som lagts till:

  • Huttoncheck får användas i travlopp. Den ska ha avrundade kanter. Se sidan 15 för bild.
  • Svansen får endast bindas med en tunn rem i läder eller syntetmaterial. Syntetmaterial har lagts till. Observera att rep, tejp, metalltråd eller kedja fortsättningsvis inte är tillåtet.

Några förtydliganden:

  • Spridare och andra motsvarande anordningar får inte användas i travlopp.
  • Springrem kan också vara tvådelad. Springrem ska fortsättningsvis alltid ha en elastisk del och fästas i spärrgrimman.
  • Bitplatta i gummi eller läder på checkbett får användas.
  • Förtydligat att inte bara spärrgrimma utan all huvudutrustning inte får försvåra andning.
  • Uppdaterad definition av vad som är otillåten modifiering av utrustning. Utrustning ska användas till sitt ursprungliga ändamål och att modifiera utrustning så att syftet eller användningsområdet ändras är inte tillåtet.

Utrustningsbestämmelserna i sin helhet finns i rutan nedan.