Protokoll från extra fullmäktigemöte

Protokollet från det extra fullmäktigemötet den 13 mars är klart.


Protokollet finns nedan.