Protokoll från förtroenderådet 4 september 2020

Protokollet från förtroenderådet den 4 september 2020 är klart.


Protokollet finns i bilagan nedan.