Utlysning av forskningsmedel för främjandet av travhästens hälsa och välfärd

Stiftelsen Hästforskning utlyser i samarbete med Svensk Travsport medel till forskning och utveckling inom ämnesområden som på ett förebyggande sätt främjar en förbättrad hälsa, välfärd samt hållbarhet hos travhästar. Utlysningen är riktad och gäller i första hand bidrag till forskning med direkt relevans för travsporten, men även annan hästhållning kan vara av relevans.


Utlysningen är riktad och gäller i första hand bidrag till forskning med direkt relevans för travsporten, men även annan hästhållning kan vara av relevans. Utlysningen omfattar upp till tre miljoner svenska kronor per år i tre år till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt under perioden 2022 – 2025 med ett övergripande mål att beviljade projekt ska bidra till en ökad kunskap som främjar hästarnas hälsa, välfärd och hållbarhet. 

Läs mer om utlysningen samt hur man går till väga för att ansöka via länken nedan.