Värmningsgrind ej tillåten

På förekommen anledning vill Svensk Travsport förtydliga att användning av så kallad värmningsgrind eller motsvarande anordning som monteras på häst, kusk, vagn eller utrustning är förbjuden. Grinden kan utgöra en skaderisk både för hästar och människor.


Enligt Svensk Travsports regelverk och svensk djurskyddslagstiftning ska hästen ska vara i tävlingsmässigt skick för att få delta i tävling. Hästen ska vara tillräckligt förberedd både fysiskt och psykiskt och kunna hanteras normalt i de situationer som finns i och kring tävlingsmomentet. Måldomarnämnd och banveterinär måste också ha möjlighet att kunna bedöma hästens tävlingsmässiga skick även under värmning som är en del av besiktningen före start.

Publicerad den 20 januari 2022. kundtjanst@travsport.se

Notiser