Hävd kvarkaisolering för fyra tränare på Romme

Smittskyddsgruppen på Romme har i samråd med Svensk Travsport beslutat att häva kvarkaisoleringen för fyra tränare med stallar på Rommetravet.


De berörda tränarna är Joakim Eskilsson, John Byström, Elinor Lindberg och Tommy Eriksson. De hästar vars isolering nu hävs har inte haft symptom på kvarka vare sig före eller under isoleringstiden.

Den isoleringstid som Smittskyddsgruppen valt att tillämpa i detta fall är längre än den kliniska sjukdomens inkubationstid på 14 dagar vid nyinfektion.

För frågor, kontakta Svensk Travsports veterinär Antti Rautalinko.

Publicerad den 13 april 2023. kundtjanst@travsport.se

Notiser