Marjaana Alaviuhkola ny ordförande

Svensk Travsports ordinarie fullmäktigemöte på Solvalla valde idag på valberedningens förslag Marjaana Alaviuhkola till ny ordförande. Samtidigt valdes Anders Källström och Marcus Persson in som nya ledamöter i styrelsen.


Marjaana Alaviuhkola har arbetat i styrelsen sedan 2010, de senaste åren som vice ordförande och möttes av applåder från fullmäktige.

– Att bli ordförande för Svensk Travsport ser jag som ett hedersuppdrag, framförallt vid den här tidpunkten när Svensk Travsport står inför stora förändringar de kommande åren, säger Marjaana Alaviuhkola och pekade på gemenskapen och kärleken till hästen och travsporten som sin drivkraft.

– Det handlar nu om att säkra travsportens framtid i decennier framåt och jag är övertygad om att arbetet med att rekrytera hästägare, aktiva och publik sker lokalt på travbanorna, och där Svensk Travsport centralt ska utveckla sin roll som ett serviceorgan till banorna.

Svensk Travsports styrelse består idag av (bilden): Marcus Persson, Hanna Eriksson (ungdomsadjungerad), Mats Norberg, Ingela Claeson (ungdomsadjungerad), Marjaana Alaviuhkola (ordförande), Daniel Schützer, Lina Bertilsson (vice ordförande), Erik Adielsson, Anders Källström.

På mötet avtackades Hans Ljungkvist och Arendt Cederqvist som båda lämnar styrelsen.

Mats Fransson
mats.fransson@travsport.se

Publicerad den 25 april 2018. kundtjanst@travsport.se