Svensk travsport inleder rekrytering av vd

Den förväntade kommande omregleringen av spelmarknaden och Svensk Travsports separation från ATG innebär att Svensk Travsport kommer att ställas inför flera nya, viktiga och spännande utmaningar. För att på bästa sätt tillvarata travsveriges intressen i detta förändrade skede ska Svensk Travsport stå väl rustat när omregleringen träder i kraft vid årsskiftet 2018/2019.


Med nya förutsättningar och som en del av arbetet med att genomlysa Svensk Travsports organisation som nyligen beslutades vid Svensk Travsports årsstämma har styrelsen i Svensk Travsport beslutat att rekrytera en vd/koncernchef för Svensk Travsport. Denna person ska ha kompetensen att leda Svensk Travsport i den förändrade omvärld som travsverige kommer att befinna sig i efter årsskiftet. Dessförinnan måste vd/koncernchefen kunna leda det förarbete som är nödvändigt för att Svensk Travsport ska kunna möta de nya krav som kommer att ställas efter omregleringen.

Rekryteringsprocessen för att hitta Svensk Travsports vd/koncernchef inleds per omgående och beräknas vara klar under andra halvan av år 2018.

Under tiden till dess att Svensk Travsport rekryterat en vd/koncernchef stärker Svensk Travsport sin organisation med att utse Ulf Hörnberg som tillförordnad vd/koncernchef för Svensk Travsport. Under de månader som kvarstår till dess att spelmarknaden förväntas omregleras måste Svensk Travsport arbeta effektivt och målmedvetet kring de frågor som berör Svensk Travsport nya relation till ATG. Det gäller inte minst arbetet med att bygga upp och utveckla Troperty AB – det bolag som planeras vara navet för kommersialisering av travets ljud- och bildrättigheter samt sportdatabas.

– Ulf Hörnberg är ett välkänt namn i travsverige och vi är övertygade om att han är rätt person att kortsiktigt ansvara för verksamheten intill den kommande vd/koncernchefen är tillsatt, säger Svensk Travsports ordförande Marjaana Alaviuhkola.

Svensk Travsports generalsekreterare Johan Lindberg blir fortsatt en mycket viktig del av Svensk Travsports organisation.

– Johan får en mer utåtriktad roll med ansvar för, och utveckling av, sporten för att uppnå målen uppsatta i Pegasus 2020. Detta arbete ska ske i nära samarbete med banor, aktiva och basorganisationer med huvudsaklig målsättning att öka publik, hästägare och antalet hästar, säger Marjaana Alaviuhkola.

För mer info, kontakta:

Marjaana Alaviuhkola, ordförande Svensk Travsport
Tfn: 070-534 88 66

Johan Lindberg, generalsekreterare Svensk Travsport
Tfn: 070-397 35 00

Pressmeddelande från Svensk Travsport

Publicerad den 3 maj 2018. kundtjanst@travsport.se