Foto: Sofia Nyström, TR Bild

Nytt Antidopningsreglemente stärker hästvälfärden

Från och med den 4 mars 2019 gäller ett nytt, uppdaterat Antidopningsreglemente inom travsporten. Flera viktiga förändringar införs som ytterligare stärker hästvälfärden och samtidigt skärps bestraffningarna för brott mot bestämmelserna.


Flera av förändringarna i det nya Antidopningsreglementet har tillkommit för att möta identifierade problem. Linda Höijer som är chef för Hästvälfärdsavdelningen pekar speciellt på några viktiga områden:

– Helt nytt är att tränare i sitt förvar inte får inneha veterinärmedicinsk utrustning eller annan utrustning som endast får användas av behörig person (veterinär) samt utrustning som är till för förbjudna åtgärder. På förekommen anledning vill vi röka ut all eventuell sådan utrustning som inte har i ett träningsstall att göra. Det här ser vi mycket strängt på, säger Linda Höijer.

En tydlig signal till tränarna gäller också kravet att föra behandlingsjournaler för varje häst.

Brister i behandlingsjournaler

– Det är alltjämt stora brister i behandlingsjournalerna, trots att det är något som man som tränare är skyldig att föra. Det kan vi inte acceptera längre. Det måste vara ordning på vad hästarna medicineras med, självklart för hästarnas skull men också för såväl tränarnas som vår kontroll. Tränarna ska omedelbart lämna journalerna till ST:s kontrollpersonal vid förfrågan, säger Linda Höijer.

– Tyvärr slarvas det också en del med mediciner och medicinskåp. Gamla mediciner, mediciner som inte visar vilken häst det gäller, ibland hittar vi mediciner som inte är tillåtna i Sverige. Här måste vi ha ordning i stallen.

Med det nya reglementet skärps bestraffningarna bland annat för brister i behandlingsjournalerna, för brister i läkemedelsförvaring, överblivna och omärkta receptbelagda läkemedel samt läkemedel som inte får säljas eller användas i Sverige. Vidare införs ett strängare synsätt för otillåten utrustning, flera brott och försvårande omständigheter.

Linda Höijer:

– Genom det nya Antidopningsreglementet har vi från och mer 2019 ett tydligare och mer snabbfotat hästvälfärdsarbete som även de aktiva efterfrågat. Nu kan Svensk Travsport snabbt agera och göra reglementsförändringar när det är påkallat under året.

Det nya Antidopningsreglementet finns i bilagorna i rutan nedan.

Information från Svensk Travsport