Foto: Svensk Travsport

Marias VD-brev – Det är tillsammans travet möter framtiden

Varmt välkomna vill jag hälsa alla till det vd-brev jag har för avsikt att komma ut med var 14:e dag. Här kommer jag rapportera och reflektera om vad som händer på Svensk Travsport och det arbete vi gör tillsammans för att uppnå Pegasusmålen och vårt önskvärda läge.


När jag tackade ja till att bli vd på Svensk Travsport var det mycket som lockade mig. Travet finns i den svenska folksjälen och att få vara med att utveckla vår verksamhet och konkurrenskraft innehåller såväl stora möjligheter som utmaningar. Dessutom har jag alltid älskat hästar. Jag följer nära min dotters framsteg i sadeln och min pappas travuppfödningar.

Med ett "lycka till" och tillägget "det behöver du" har många välkomnat mig under mina första två månader på jobbet. Vi har en hel del utmaningar att hantera om vi ska fortsätta utvecklas och om vi ska kunna behålla vår storhet. För att lyckas med det behöver vi ett effektivt lagarbete. Så en av de största utmaningarna är väl just det som "det behöver du" kanske indikerar – att hålla ihop oss och våra olika viljor. En annan stor fråga är ju hur vi ska fördela våra ekonomiska medel för bästa möjliga utveckling. Det fanns ju stora förväntningar på vad en omreglerad spelmarknad skulle ge i ekonomisk tillväxt och nu med ett års erfarenhet vet vi att omregleringen inneburit många möjligheter, inte minst för vårt dotterbolag ATG, men vi vet också nu att vi inte (åtminstone inom närmaste tiden) får så mycket nya pengar till sporten som man trodde då.

Det görs mycket i många delar av vårt stora ekosystem när det gäller utvecklingsarbete och initiativ. Jag kommer att återkomma till det längre fram, men i detta första brev känns det dock självklart att reservera utrymmet till frågan om vår framtida organisation som nu diskuteras intensivt, bland annat på åtta regionala möten.

Den svenska travsporten har uppåt 150 år på nacken och 2025 firar förbundet 100 år. De senaste 45 åren har vi levt i en stabil statligt styrd ATG-modell för både sport och spel. Nu är vi mitt uppe i ett paradigmskifte som ger oss inom den svenska travsporten ett helt annat ansvar för nya frågor, men vi har också att hantera det som tidigare beslutades av ATG.

Kan travet fortsätta som vanligt eller inte?

Den självklara frågan som styrelsen därför nu adresserar till våra ägare – travsällskapen och basorganisationerna – är om vi kan fortsätta med den nuvarande folkrörelseanknutna federativa organisation vi har eller om vi måste ställa om till någon form av koncern eller ekonomisk förening för att, enkelt uttryckt, bli mer kommersiella och affärsmässiga.

Balansen mellan centralt och lokalt inflytande är ständigt aktuell i alla större organisationer och även i vår. Det är på banorna som travsporten bedrivs och det lokala engagemanget måste fortsatt vara stort – det finns nog ingen som tycker annat. Samtidigt ställs omfattande nya krav på de gemensamma processerna. Nuvarande struktur klarar inte dagens utmaningar menar utredarna i den rapport som har tagits fram under året. Analysen är ett resultat av många intervjuer med representanter från alla delar i trav-Sverige. Det är dock inte den första utredningen som konstaterar att vi har svårt att få till en tillräcklig genomförandekraft. Det har gjorts ett antal större utredningar, den första 1989, som i stort sett konstaterar samma sak.

Som sagt, balansen mellan centralt och lokalt är ingen ny fråga. Den adresserades redan för ca 100 år sedan av arkitekten bakom vår organisation, Gösta Bergengren, som i sina memoarer skrev:

"Sällskapen behöva för ingen del förlora sin individualitet även om de dämpar sin lokalpatriotism något. Detta sagt för att understryka den stora betydelse som Svensk Travsport kommer få för landets hästförsörjning och behovet av enighet kring långsiktiga mål. Vi måste nå fram till ett realistiskt samlande arbete som bildar syntes mellan banornas intressen och statsnyttans krav. Centralförbundet får här en betydelsefull uppgift att fylla".

Som jag ser det är det verkligen nödvändigt att vi tar det nya läge vi står inför på allvar och det känns därför väldigt bra att vi nu lägger mycket tid och reflektion kring frågan om var vi står och hur vi ska arbeta tillsammans framöver. Målet vi alla delar är ju att vi ska ha en sport som attraherar många och som kan fortsätta utvecklas och växa.

I skrivande stund återstår två regionala träffar, men det är ju inte klart med det. Det är självklart att en så här allomfattande fråga måste få ta tid innan ägarna är redo att ta beslut om vilken organisationsform som ska gälla. På ett extra förtroenderåd den 12 december kommer travsportens företrädare att fortsätta diskussionerna om hur vi går vidare där också alla inspel från de regionala träffarna summeras.

Jag har ju träffat många människor – och hästar😊 – de här veckorna, men det finns banor, anläggningar och organisationer jag inte hunnit ut besöka – ännu. Om du har frågor, idéer eller åsikter så nås jag på maria.croon@travsport.se. Nytt vd-brev kommer om två veckor.

/Maria

Publicerad den 21 november 2019. kundtjanst@travsport.se