Protokoll från förtroenderådet klart

Protokollet från förtroenderådet i Malmö den 30 augusti 2019 är klart.


Protokollet finns som bilaga nedan.

Information från Svensk Travsport