Uppdaterade frågor och svar

Uppdaterad 200408

Travsporten och Covid-19


Allmänna

Kommer Svensk Travsport att ställa in travlopp med anledning av smittspridningen?Utifrån rådande restriktioner fortsätter vi att tävla med ett antal extra åtgärder för att skapa säkra arbetsplatser. Sedan 12 mars hanteras alla travtävlingar som strikta arbetsplatser, där publik inte är tillåten. Endast personer med en uttalad arbetsuppgift har tillträde till området. Tävlingarna sker utomhus på stora ytor utan fysisk kontakt mellan människor, och vi har tydliga restriktioner för att minska risken för smittspridning på stallbacken. Men vi följer självklart utvecklingen konstant och förhåller oss till myndigheters riktlinjer.

Varför ställer ni inte in tävlingarna som andra sporter?
Svensk Travsport tar sitt ansvar och har redan gått längre än vad myndigheternas restriktioner säger. Dock vill vi i nuläget inte ställa in tävlingar av flera anledningar. Det är tusentals personer som är inblandade i sporten på olika sätt som är ekonomiskt beroende av att vi fortsätter arrangera tävlingarna. Det handlar om hundratals småföretagare och tusentals löntagare runt om i landet, det är också ett samhällsansvar att då fortsätta vår verksamhet om det är möjligt. Men självklart anpassar vi oss efter situationen och gör allt för att skapa säkra arbetsplatser.

Vilka åtgärder har ni satt in på tävlingsdagarna?
Utöver att publikområdet är helt stängt, är vi väldigt restriktiva med vilka som släpps in på stallbacken under tävlingsdagen, bara de som arbetar med att genomföra tävlingarna släpps in. Arrangerande banor följer en rad restriktioner och rekommendationer.

Vad gör ni om en kusk eller tränare som vistas på stallbacken visar sig vara sjuk i covid-19?
Vi är tydliga med att de som uppvisar någon form av symtom självklart ska stanna hemma. Men om någon upptäcker symtom på plats så gör vi som övriga arbetsplatser. Personen ombeds gå hem, och i förekommande fall söka vård.

Varför får utländska tränare och hästar tävla i Sverige?
Till Sverige finns just nu inget inreseförbud för vare sig hästar eller människor. Därför har vi inom travsporten just nu inget uttryckligt förbud mot utlandstränade hästar i våra svenska lopp. Myndigheterna, och även travförbunden, i Norge, Danmark och Finland totalförbjuder inte resor till Sverige men det finns en mängd restriktioner, och man avråder sina medborgare från att resa utomlands. Travförbunden i Norge, Danmark och Finland har dock tillfälligt stoppat utskrivningen av så kallade Nordenintyg, ett dokument som i normala fall används för att underlätta gränspassagen med häst. Det tillfälliga stoppet innebär att en nordisk tränare som ska passera gränsen numera måste lösa alla sina tullpapper och övriga intyg själv. I praktiken är det alltså svårt för nordiska tränare att resa till Sverige nu. Men det är upp till den enskilde utländska medborgaren att följa sitt lands regler, den svenska travsporten följer de myndighetsregler som gäller för Sverige och kan omedelbart införa ett inreseförbud om de svenska myndigheterna bestämmer det.

Varför tillåter ni att kuskar och tränare reser mellan olika banor? Man ska ju undvika resor just nu.
Kuskar och tränare reser nästan aldrig med kollektivtrafik och de reser i regel bara mellan hemmet och travbanan. I de direktiv vi skickat till de aktiva, står det att: 1) res om möjligt i egen bil. 2) stanna inte på vägen.

Varför släpper ni in media på stallbacken?
Vi tycker det är viktigt att media får rapportera om travsporten. Det finns dock särskilda restriktioner kring hur många personer (högst två) från varje mediahus/redaktion som får närvara. För Kanal 75 som producerar tv från tävlingarna, är det tillåtet med fler än två medarbetare att befinna sig på banans område. Intervjuer ska ske med utökat fysiskt avstånd mellan människor. Banans egna segerintervjuer och prisceremonier är inställda.

Hur påverkas ponnytävlingar?
Från 29 mars har Svensk Travsport fattat beslutet, tillsammans med Svenska Ponnytravförbundet, att tills vidare pausa allt tävlande inom ponnytravet. Ponnytravet är ingen arbetsplats som travet i övrigt är.

Ni pausar inte tävlingar med stor häst – vad skiljer ponnylopp från tävlingar med stor häst?
För det första bygger ponnytävlingarna mycket på social samvaro. Man är ofta många kring varje häst och många som följer med till stallbacken och travbanan. Att införa en begränsning på att endast en eller två personer per häst får vistas på stallbacken skulle ta bort mycket av det roliga och väsentliga med ponnytävlingarna. För det andra är sedan den 12 mars travtävlingar strikta arbetsplatser. Tävlingarna med stor häst är en väsentlig del av försörjningen och ett heltidsjobb för många tusen människor. Ponnytävlingarna är inte grund för enskilda människors försörjning på samma sätt och har därför inte samma direkta samhällsekonomiska betydelse som stora travet.

Gäller tävlingsstoppet bara hela ponnytävlingsdagar, eller gäller det även insprängda lopp tillsammans med stora travet?
Tävlingspausen gäller samtliga ponnylopp, även ponnykval.

Kan det bli extra ponnytävlingar senare under säsongen?
Det finns möjlighet att under hösten köra ett antal extra tävlingsdagar för ponny. Vi får anpassa oss till behovet, befintligt tävlingsschema och förstås till övriga förutsättningar i samhället i höst.

Kommer Svensk Travsport att kunna genomföra fullmäktige i april enligt plan?
Svensk Travsports styrelse har beslutat att flytta fram datumet för årets fullmäktigemöte. Mötet den 22 april ställs in och nytt datum blir onsdagen den 24 juni. Med den osäkerhet som finns kring restriktioner beroende på viruset kommer det inte att hållas något program utöver själva fullmäktigemötet detta år. Det kommer inte heller att hållas någon årsmiddag i anslutning till mötet. Svensk Travsport rekommenderar samtidigt sällskapen att skjuta upp sina årsstämmor/fullmäktige-möten där mötena nu ska/kan hållas senast den 30 juni.

Nu börjar storloppssäsongen, när vet vi om publikfester som Paralympiatravet och Elitloppet kommer att kunna genomföras med publik?
Åby har beslutat arrangera Paralympiatravet 25 april utan publik. Solvalla avvaktar med besked om Elitloppet.

Hur länge gäller förbudet mot publik på travbanorna?
Förbudet gäller tills vidare.

För aktiva

Hur ska jag som aktiv agera inför och under tävling?
Först och främst, uppvisar du någon form av luftvägssymtom, snuva, feber eller hosta, även lindrigt, ska du stanna hemma. Väl på plats rekommenderar vi att du om möjligt byter om i bilen eller ert privata stall och undviker omklädningsrum. Försök vistas ute i så stor utsträckning som möjligt och undvik folksamlingar/grupperingar. Lämna området när du är klar med ditt arbete.

Följ de direktiv som gäller för dig som arbetar på stallbacken under tävlingstid, du hittar dem här.

Kan jag stryka anmälda hästar om tränaren eller transportören blir sjuk?
Om ingen annan kan hjälpa dig med transport eller tävlingsförberedelser, är det tillåtet att stryka hästen för transporthinder.

Jag är över 70 år, får jag åka och tävla som tränare eller kusk?
Vi avråder från att besöka stallbacken under tävlingstid, om du är över 70 år eller tillhör någon annan riskgrupp. Men liksom i övriga samhället finns inget uttryckligt förbud mot personer i riskgrupper.

Vilka får komma in på stallbacken under tävlingstid - allmänt?
Endast de personer som har en direkt arbetsuppgift får befinna sig på stallbacken under tävlingstid. Om du är osäker på om du bör befinna dig på stallbacken – avstå. Vi behöver alla hjälpas åt och ta eget ansvar i en tuff tid, nu är inte tillfället att försöka tänja på gränser eller leta kryphål i regler. Med din och alla andras hjälp hoppas vi att travsporten kan vara tillbaka i normalläge igen så snart som möjligt.

Vad räknas som ”tävlingstid”?
Två timmar innan första loppet fram till 15 minuter efter sista loppet.

Är det tillåtet för mina barn, andra anhöriga eller vänner att följa med in på stallbacken?
Nej, personer som inte har en direkt arbetsuppgift, får inte vara på stallbacken under tävlingstid.

Får jag som hästägare komma in på stallbacken?
Nej. För att minimera risken för smittspridning har vi beslutat att endast släppa in de som har en direkt arbetsuppgift kopplad till tävlingsdagen.

Är det tillåtet för tränare/skötare som hyr permanentstall på banan, och har hästar stående där, att vara i sitt stall under tävlingstid?
Ja, en (1) person per stall får vara på plats under tävlingstid. Denna person ska i möjligaste mån stanna i sitt stall och undvika kontakt med övriga som befinner sig på stallbacken under tävlingstid.

Är det tillåtet att ta med transporthästar som ska byta tränare eller skickas vidare?
Ja, hästar som ska skiftas mellan två tränare som har starthäst eller har permanentstall på banan, är tillåtna under förutsättning att det sker enligt travsällskapets lokala regler. Övriga hästskiften (till exempel om du inte har starthäst idag) hänvisas till annan plats, eller efter tävlingstid.

Är det tillåtet för tränare som har starthäst att ta med extra hästar till banan i samband med tävling, för träningskörning innan loppen?
Ja, men undvik det om möjligt. Räkna inte med att det finns gästbox för medföljande hästar.

Är det tillåtet att besöka hovslagare/veterinärklinik/hästsportsbutik (på stallområdet) om jag har starthäst under tävlingen?
Ja, om du har starthäst den dagen. Övriga kunder hänvisas till andra tider utanför tävlingstid.

Jag har ingen direkt arbetsuppgift, men är ju stammis på stallbacken här på min hemmabana. Får jag vara på stallbacken, om jag tar mig in innan tävlingstiden börjar?
Nej. Om du är osäker på om du bör befinna dig på stallbacken – avstå. Vi behöver alla hjälpas åt och ta ansvar i en tuff tid, nu är inte tillfället att försöka tänja på gränser eller leta kryphål i regler. Med din och alla andras hjälp hoppas vi att travsporten kan vara tillbaka i normalläge igen så snart som möjligt.

Finns risk att hästar kan få covid-19 eller orsaka covid-19 hos människor?
Nej. Hästar har sitt eget coronavirus, men den orsakar inte covid-19 som är en sjukdom hos människor. Därmed ska det inte finnas någon risk för att hästar kan få Covid-19 eller att människor ska smittas av hästars coronavirus.

Får jag träningsköra på banan utanför tävlingstid?
Banorna hålls öppna för träningskörning under tränarens eget ansvar, enligt de tider och regler som varje travsällskap beslutar. Det är tillåtet för flera ekipage att träna tillsammans, så länge tränarna/kuskarna håller sig till allmänna hälsorekommendationer i samband med träning utomhus. Det vill säga: att inte träningsköra om man känner sig det minsta sjuk, att hålla avstånd till andra människor och vara noga med hygienen.

För banor

Hur hanteras förköpta biljetter eller restaurangplatser?
Det finns en generell önskan om att alla banor agerar likadant och Svensk Travsport rekommenderar att inställda evenemang som detta innebär återbetalas till kund, exklusive eventuella serviceavgifter. Svensk Travsport kan dock inte besluta kring hur varje bana hanterar sina kunder, det är upp till varje bana att följa sina köpevillkor och sina egna beslut gällande sina egna evenemang.

Kommer Svensk Travsport att ersätta banorna för förlust av intäkter?
Nej. Det finns idag inga sådana möjligheter. Svensk Travsport ser nu över alla banors likviditet för att skapa sig en överblick av det ekonomiska läget. Regeringen har presenterat ett stort stödpaket för företag som drabbas av den nuvarande situationen som många travbanor kan dra nytta av.

Får det anordnas provlopp och bygdetrav?
Nej. Alla former av lopp – utöver de ordinarie travtävlingarna – är inställda tillsvidare. Det körs därför inga provlopp, bygdetrav, ponnytävlingar eller ponnykval.

Får travskolan vara öppen och ta emot elever?
Ja, men inte på tävlingsdagar. Övriga dagar kan travskolan vara öppen. Anpassa undervisningen efter rådande regler och rekommendationer. Flytta om möjligt undervisningen utomhus. Undvik grupper inomhus.

Får banan vara öppen för träning?
Banorna hålls öppna för träningskörning under tränarens eget ansvar, enligt de tider och regler som varje travsällskap beslutar. Det är tillåtet för flera ekipage att träna tillsammans, så länge tränarna/kuskarna håller sig till allmänna hälsorekommendationer i samband med träning utomhus. Det vill säga: att inte träningsköra om man känner sig det minsta sjuk, att hålla avstånd till andra människor och vara noga med hygienen.

Kan de som går licenskurs öva voltstart och köra utbildningslopp?
Ja, utbildningsloppen ingår i det vi betecknar som träningskörning.

Kan en restaurang på travbanan ha öppet de dagar det inte är travtävlingar?
Ja, om restaurangen följer myndigheternas övriga direktiv gällande restauranger.

Kan stallbacksrestaurangen ha öppet under tävlingsdag?
Ja. Det är viktigt att aktiva och funktionärer kan få något att äta. Servering ska ske enligt de regler och rekommendationer som gäller för övriga restauranger i samhället. Om möjligt ska servering ske utomhus.

Vad sker med totopersonalen?
Då inga publika områden ska hållas öppna ska heller inga totohallar hållas öppna. Därför kommer det inte behövas någon totopersonal under tiden förbudet gäller.

Hur hanteras banans funktionärer?
Svensk Travsport har skickat ut riktlinjerna för medarbetare. Om de uppvisar någon form av influensaliknande symtom ska de inte arbeta.

Ska funktionärer som är över 70 år arbeta?
Undvik i möjligaste mån under den här tiden att anlita personal som befinner sig i riskgrupp.

Måste de aktiva anmäla vilka som kommer för att släppas in på stallbacken?
Personer som passerar stallbacksentrén måste visa att de arbetar med en aktuell starthäst på tävlingsdagen. Banan använder de listor på aktuella kuskar/tränare som finns i Hästsportsystemet inför respektive tävlingsdag. Varje bana ansvarar för kontrollen. Komplettera gärna entrén med personal från externa vaktbolag.

Ska banor kontrollera kuskar, tränare och skötare om de befunnit sig i riskområden eller uppvisar symtom?
Nej, någon sådan undersökningsplikt finns inte. Endast de personer som ska arbeta den aktuella tävlingsdagen, har tillträde till området. Som för övriga samhället gäller att den person som känner sig sjuk, hostar eller har feber, ska stanna hemma från sitt jobb.

Hur hanteras kuskar och tränare från andra länder som ska delta i svenska tävlingar?
På samma sätt som svenska kuskar och tränare. Om de uppvisar några sjukdomssymtom ska de stanna hemma.

Får media släppas in på stallbacken?
Ja. Högst två personer (reporter + fotograf) från varje mediahus/redaktion får tillträde. För Kanal 75 som producerar tv från tävlingarna, är det tillåtet med fler än två medarbetare att befinna sig på banans område.

Publicerad den 8 april 2020. kundtjanst@travsport.se