Påminnelse om användning av bisfosfonater

Användande av bisfosfonater på tävlingshästar har sedan 2018 haft en karenstid på 60 dagar samt ett antal restriktioner kopplat till sig. Svensk Travsport vill tydliggöra för samtliga aktiva inom travsporten vad det är som gäller kring framförallt de två läkemedlen Osphos® och Tildren®.


Det var på ett sammanträde hösten 2018 som NEMAC (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) beslutade att förlänga karenstiden för start för bisfosfonater till 60 dagar.

De läkemedel som berördes av förändringen är det i Sverige registrerade läkemedlet Osphos® samt det oregistrerade läkemedlet Tildren® som endast får förskrivas med stöd av Läkemedelsverkets licens. Svensk Travsport har sedan tidigare avrått från användning av dessa preparat.

Förutom karenstidsförändringen infördes restriktioner för användningen av bisfosfonater:

 • Bisfosfonater får enbart användas, efter fastställd diagnos, på de indikationer som tillverkaren angivit vid godkännandet.
  • Osphos® är i Sverige inregistrerat för användning vid strålbenshälta.
  • Inom Europa har Tildren® indikationerna strålbenshälta och spatt.
 • Administrationssättet av bisfosfonater får inte avvika från det sätt tillverkaren av läkemedlet angivit vid godkännandet av läkemedlet.
  • Osphos® får enbart ges intramuskulärt.
  • Tildren® får enbart ges intravenöst.
 • Bisfosfonater får inte användas på hästar yngre än 4 år.
 • Alla övriga bisfosfonater utan godkännande för användning till häst är förbjudna.


Svensk Travsports aktuella karens- och förbudslista kan läsas i länken nedan.