Foto: Svensk Travsport

Det ska vara roligare och enklare att hålla på med trav

Trots omvälvande tider har det hänt väldigt mycket runt Svensk Travsports verksamhetsområden. Jag vill gärna ta upp några goda exempel på vad som är igång och även något om vad som kommer senare under året. Travet är under utveckling som sport och arbetet sker i nära samverkan mellan Svensk Travsport, banor och aktiva.


Några nedslag i 2020 så här långt:

 • Den svenska travsportens anpassning till corona-epidemin har möjliggjort fortsatt tävlande och därmed hållit igång en hel näring.
 • Det nya licenssystemet har startat lovande med ökat antal aktiva. En djupare utvärdering görs under hösten.
 • Utrustningsinformation som varit så efterlängtad är införd.
 • Ett nytt system för ponnyanmälan finns på plats.
 • Övervakningsstall hade premiär på Elitloppet och antidopningsarbetet har utökats med fler kontroller och provtagningar utanför tävling.
 • Ny avelsplan för kallblod.
 • Utveckling och mobilanpassning av Sportappen och avelssajten Breedly.
 • Utveckling av travbanornas webbplatser. Fem banor är igång och fler följer efter.
 • Travskola.se lanseras i närtid med allt om banornas travskoleverksamhet.
 • Införande av ytterligare en e-legitimationtjänst utöver BankID
 • Den populära webbplatsen qhurth.com har övertagits och drivs i vår regi.
 • Svensk Travsport har tagit över ansvaret för LAN och Wifi på landets travbanor.
 • Travsportens ekonomi och affärsmodell har anpassats till den nya spelmarknaden.

En spännande höst

Svensk Travsports utvecklingsarbete under sommaren och hösten fokuserar på en lång rad viktiga framtidsfrågor. Förslag för Svenska Travligan (STL), tävlingsstruktur, banprogram, funktionärsstruktur och VAR-system kommer presenteras och diskuteras i höstens många rådslag och mötesforum.

Inom Pegasus bredd- och ungdomssatsning vill jag gärna peka på projektet Till Start som mottagits med stort intresse och som drar igång i höst. Det handlar om att hjälpa tränare att få sin häst startklar.

Ett efterfrågat visselblåsarsystem kommer under sommaren att finnas på plats här på travsport.se och några av våra IT-projekt handlar om att utveckla digitala hästägarskiften, behandlingsjournaler och entrésystem. Det är moderniseringar som kommer få stor betydelse för våra kunder.

Avelsavdelningen fortsätter arbetet med svenskföddbegreppet och gör en viktig insats runt EU:s Djurhälsoförordning som införs nästa år med stor påverkan. Hela hästnäringen samverkar nu för att de nya reglerna ska anpassas och fungera bra i vårt land.

Travsportens framtida organisation är ett genomgripande projekt som startade 2018. På gårdagens fullmäktigemöte beslöts att Svensk Travsport genom ytterligare fördjupning ska fortsätta prövning av organisatoriska och juridiska modeller. Fortsättning följer med förslag på fortsatt process och rådslag på förtroenderådet den 4 september.

Välkommen tillbaka, Tingsryd!

Igår valde Svensk Travsports fullmäktige in Tingsryd Travsällskap som ny medlem. Det är med stor glädje som vi kan säga varmt välkommen tillbaka till travsportens gemenskap.

Tingsryd är känd som norra Europas enda milebana (1 609 meter). Invigningen skedde 2003 som den yngsta av Sveriges 33 travbanor. Dessvärre kantades de första åren av stora ekonomiska problem och banan (Tingvalla Travsällskap) försattes i konkurs 2015.

Travfolket runt Tingsryd började omedelbart det långsiktiga arbetet med att bygga upp en fungerande verksamhet. Svensk Travsport har de här åren tilldelat Tingsryd några tävlingsdagar där Kalmar och Jägersro stöttat. I år arrangerar banan fem tävlingsdagar, ponnytrav och har igång sin ungdomssektion och travskola.

Nu står Tingsryd rustad för en nystart och jag är övertygad om att Tingsryd Travsällskap kan bidra med mycket till den svenska travsporten. Med småländsk entreprenörsanda har man fräschat upp anläggningen, byggt nytt publikutrymme och är på gång med en rakbana.

Hela området är en multianläggning för hästsport, ett vägval flera av våra andra banor nu gör på olika sätt. Jag gillar den här tanken på att hästsportens olika delar samlas runt en och samma anläggning. Det finns mycket att vinna med en gemensam infrastruktur och större påverkanskraft i lokalsamhället än om var och en agerar själva.

VD-brevet gör nu ett sommaruppehåll och återkommer i augusti. Jag vill önska alla en trevlig sommar.

/Maria

Publicerad den 25 juni 2020. kundtjanst@travsport.se