Moms på prispengar har ändrats från 1 april 2020

Svensk Travsport får många frågor från kunder angående att det är första gången de bara får utbetalt moms på de garanterade 500 kronorna i prismedel från deltagande i lopp.


Högsta Förvaltningsdomstolen har fastslagit att det bara är på den garanterade delen av prispengarna, (500 kr) som ses som momspliktig omsättning. Detta börjar tillämpas på tävlingar från och med 1 april 2020.

Det kommer således enbart utgå moms på den garanterande delen av prispengarna, för närvarande 500 kr, under förutsättning att hästägaren är en så kallad beskattningsbar person och därmed momsregistrerad i Sverige. Ingen moms utgår på prispengar som betalas utöver den garanterade delen. Detta börjar gälla för tävlingarna i april och det kommer att synas på avräkningen som kommer i början på maj. Läs Skatteverkets ställningstagande i rutan nedan.

Frågor och svar

Vad innebär detta för mig som hästägare?

Är du momsregistrerad och anmält ditt momsregistreringsnummer till Svensk Travsport så kommer det bara betalas ut moms (25%) på den garanterade ersättningen, 500 kr, det vill säga 125 kr. På överskjutande prispengar utgår det ingen moms. På prispengar till och med tävlingarna 31/3 som du erhåller i april utgår det moms på samtliga prispengar. Från och med avräkningen i maj (avser aprils tävlingar) utgår det moms enbart på den garanterade prispengen.

Behöver jag som hästägare eller tränare göra något?

Du ska se till att du är momsregistrerad och att detta meddelats till Svensk Travsport. I övrigt kommer du att se på den avräkning som du får varje månad att moms endast utgår på 500 kr, men inte överstigande prispengar.

Vad händer med avdragsrätten för moms när bara 500 kr av prispengarna blir momspliktiga?

Skatteverket har på direkt fråga från branschen uppgett att avdragsrätten för moms inte påverkas av den nya ordningen.

Hur anmäler jag mitt momsregistreringsnummer till Svensk Travsport?

1. Det gör du i inloggat läge (användarkonto) här på travsport.se. När du loggat in klickar du på fliken momsregistreringsnummer under "mitt hästägande/ägda hästar", fyller i uppgifterna och sparar. Du kan också skicka in blanketten "anmälan av momsregistreringsnummer". Den finner du nedan under "Mer information".

2. Om du saknar användarkonto kan du enkelt skaffa ett via länken nedan. Kontot är kostnadsfritt. Observera att bolag inte kan skapa användarkonton, därför krävs att någon på bolaget skaffar ett personligt konto och att firmatecknaren fyller i blanketten Fullmakt för bolagsrepresentant och skickar till oss. Du finner den också längre ner på sidan. När vi fått fullmakten tar det 7 dagar innan hästägarfunktionerna fungerar hos bolagsrepresentanten.

3. Om ditt bolag eller enskilda firma inte är momsregistrerat kan du ansöka om momsregistrering. Se Skatteverkets information nedan. Därefter registrerar du ditt momsregistreringsnummer via ditt användarkonto här på travsport.se.