Foto: Svensk Travsport

Översynen av travsportens regelstyrning och reglementen har startat

De senaste veckorna har präglats av Propulsion-ärendet, inte bara inom vår egen värld utan det har också varit stor uppmärksamhet i allmänna medier. På presskonferensen för 2 veckor sedan redovisades Svensk Travsports hantering av importärendet, att Propulsions starter i Sverige kommer ogiltigförklaras som en konsekvens av att nervsnittning kunnat konstateras och att Svensk Travsports Ansvars- och Disciplinnämnd (STAD) kommer att pröva ansvarsfrågan.


Den situation vi nu har att hantera är oerhört tråkig för alla parter och för travsporten i stort.

Det här är troligen en av de allvarligaste händelserna travsporten har haft att hantera. Det har därför varit viktigt att utredningarna fått den tid som behövts för att ta reda på vad som faktiskt har hänt. Oberoende utredare har bland annat granskat förbundets hantering, kontrollerat om uppgifterna som gjorde gällande att Propulsion var nervsnittad stämde och vilken information om detta som funnits tillgänglig vid olika tidpunkter. Det har pratats och skrivit mycket efter presskonferensen. Tips, nya uppgifter etc som kommer fram undersöks och inkluderas i den fortsatta processen. Min och Svensk Travsports ambition har varit och är att vara helt transparent och få fram all fakta så långt det är möjligt.

Här en mycket kort sammanfattning av vad som presenterades på presskonferensen:

  • Svensk Travsport hanterar över 12 000 ärenden per år när det gäller temporära och definitiva importer/exporter, registreringar och ägarskiften.
  • Det här specifika ärendet och granskningen som gjorts kopplat till det har synliggjort brister vi har inom regelstyrning, interna processer, systemstöd och behörigheter vilket ytterst styrelse och ledning ansvarar för. Det vill säga arbetsuppgifterna har inte varit tillräckligt tydliga för den enskilde medarbetaren. Våra IT-system har inte varit tillräckligt anpassade. Vi har behov av att ytterligare professionalisera och kvalitetssäkra våra rutiner.
  • Utredningen har visat att Propulsion tävlat nervsnittad vilket är otillåtet och innebär att hästens 45 starter i Sverige ogiltigförklaras, resultatlistorna korrigeras och prispengarna återkrävs från ägaren.

Jag vill också säga att en levande debatt och diskussion kring högt som lågt inom travsporten är bra. Och relevant kritik är något som gör oss alla bättre. Men i tider när det blåser tenderar tonläget att bli högt och risken att rykten och osanningar får fäste är stor. Det leder sällan till något konstruktivt och i tuffa tider är det viktigt att komma ihåg vad vi vill med travsporten och här kopplar jag till den mission vi enats om;

Vi skapar livskvalitet genom att vara en sport och plats där hästar och människor mår bra tillsammans.

Vi behöver stå upp för detta, där bland annat grundläggande respekt för varandra, integritet och fakta är viktiga beståndsdelar. Detta oavsett om vi har olika åsikter, intressen eller roller. Vi ska tillsammans skapa en travsport där vi själva vill vara – men också en plats där fler och nya vill delta.

Den svenska travsporten har nu en viktig tid framför sig. Såväl internt att uppfylla de krav som alla inom travsporten har rätt att ställa på oss som förbund, som externt där vi nu måste arbeta för att återfå förtroendet. En genomgripande översyn av våra reglementen och arbetssätt ska göras.

Ett exempel på det arbetet är den ”Från-ax-till-limpa-konferens” vi precis genomfört. Tillsammans med Svensk Travsports ordförande, hästvälfärdsavdelningen och travsportens beslutande organ (STAD och Överdomstolen) har vi med en förbättrad travsport för ögonen diskuterat framtidens dopningskontroll, förväntningar på reglemente, utredningsförfarande, yrkanden, rutiner och domar.

Så vill jag avsluta veckans VD-ord med att passa på att puffa för en glädjande nyhet. Vi kan nu rapportera om en positiv utveckling för antalet licenser och hästar i träning. Efter en lång rad år med nedgång visar statistiken att antalet svenska licenser och hästar i svensk träning ökar i år. Läs mer i denna artikel.

/Maria

Publicerad den 13 november 2020. kundtjanst@travsport.se