Spelutredning utan lösning ett hot mot travsportens långsiktiga finansiering

Det blir ingen marknadsavgift för spel på hästar eller för övrig idrott. Det föreslår statens utredare Anna-Lena Sörenson (bilden) i ett delbetänkande som offentliggörs idag. Därmed är frågan om hästnäringens finansiering fortfarande olöst och konkurrensen på spelmarknaden för hästar oklar.


- Nyheten kom på morgonen och självklart är det här ett mycket tungt besked för travet och hästnäringen i vårt land. Utan en modell för marknadsavgift riskerar vi att många kapitaliserar på travsporten utan att betala någon avgift. Det går direkt emot spellagens syfte om en rättvis spelmarknad på lika villkor. Istället bibehålls konkurrensfördelar för de aktörer som inte tar ansvar för travets finansiering, säger Svensk Travsports VD Maria Croon.

Förslaget går emot de signaler ansvarig minister Ardalan Shekarabi sänt de senaste åren om att inte svika hästnäringen och landsbygden. Riksdagen har dessutom nyligen markerat frågans vikt genom att tillkännage att ”Utskottet anser att regeringen bör se till att arbetet med att ta fram förslag till en ny modell för finansiering av hästnäringen sker skyndsamt.”

Men någon ny finansieringsmodell behövs inte, enligt utredaren. Nuvarande modell där enbart ATG av alla spelbolag bidrar anses tillräckligt.

Svensk Travsport har tvärtemot utredaren drivit att en långsiktigt fungerande spelmarknad måste ske på lika villkor. En fungerande reglering av hästspel är fundamental och en marknadsavgift skapar en långsiktig och rättvis fördelning av finansieringsansvaret mellan travet och spelbolagen.

- Nu är det fritt för ett stort antal licensierade spelbolag att utnyttja travet utan att bidra med något till våra kostnader. Förslaget går dessutom emot alla stora travsportländer i Europa. Det spelar ingen roll om man har licensmarknad eller monopol. I länder som Frankrike, Norge, Finland och Danmark görs en nära koppling mellan sport och spel. Travet levererar intressanta spelobjekt och spelbolagen bidrar till att tävlingar kan köras genom att ge tillbaka en del av sin vinst. Det är en fungerande symbios, säger Maria Croon.

Utredningen pekar på möjligheter för travet som till exempel att sälja travsportens immateriella rättigheter till spelbolag istället för marknadsavgift?

- Den svenska travsporten är sedan nästan hundra år uppbyggd på en affärsmodell som inte kan jämföras med någon annan sport. Uppåt 90 procent av intäkterna kommer från spel och det finansierar ett starkt djurskydd där vi sätter hästen i centrum. Hästens välfärd är inte bara en angelägenhet för våra hästar, utan skapar också en svensk travsport i yppersta världsklass. Den som värnar hästvälfärden måste värna om en modell som ger de aktiva i sporten rimliga ekonomiska villkor.

- Intäkterna från spel finansierar också 33 travbanor, prismedel till hästägare och uppfödare, ungdomsverksamhet, utbildning och forskning. Travet ger också stora bidrag till övrig hästnäring. Sändningarna finansierar vi själva till skillnad från andra sporter som tvärtom säljer sina rättigheter för stora summor. Vi får heller inga kommunala eller statliga bidrag. Utifrån det perspektivet framstår det glasklart att en avgift införs där spelbolagen bidrar i relation till hur mycket travspel de har.

Utredaren menar att ATG går bra och travsportens finansiering genom nuvarande modell därför inte är hotad. Hästarna får tillräckligt med pengar.

- Det är fel att bygga ett så här viktigt beslut enbart på ett år med en ny spelreglering, där för övrigt spelet på hästar visade på en historiskt stor nedgång med 9 procentenheter som ledde till omfattande sparpaket. Årets pandemisituation är inte relevant att ta med. Man kan heller inte stirra sig blind på enbart spelintäkter.

- I den statliga utredningen som ledde till bildandet av ATG utgick man från hästnäringens samhällsekonomiska och sociala betydelse. Den utredningen diskuterade vikten att lösa travets stagnation på grund av ökade kostnader, banornas ekonomi, travet som en folksport där människor i normala inkomstlägen ska kunna vara hästägare, arbetsförhållanden kopplat till ekonomi och tillgången på hästar. Man ville hjälpa till och skapa bra förutsättningar. En utgångspunkt som jag saknar helt i Sörensons utredning.

Utredningen går nu ut på remiss.

- Vi kommer nu fördjupa oss i utredningens slutsatser och självklart försöka fortsätta påverka den här ödesfrågan i rätt riktning.

Publicerad den 29 oktober 2020. kundtjanst@travsport.se