Många förbättringar efter utbildning och coachning

Under 2020 genomfördes projektet Hållbar Travsport, ett samarbetsprojekt mellan Svensk Travsport och Hästnäringens Nationella Stiftelse. Syftet med projektet var att titta på arbetsmiljö och organisation hos travtränare för att kunna skapa goda förutsättningar för arbetet med och inom travsporten. Resultatet blev mycket positivt, både hemma på gården och på tävlingsbanan.


Målet med Hållbar Travsport är att tillsammans med tränarna titta på den egna organisationen med arbetsmiljö och personalplanering. De deltagande tränarna Oskar Kylin Blom, André Eklund, Kajsa Frick, Eric Martinsson och Jörgen Westholm fick alla gå ledarskapsutbildningen Ledarpraktikan Häst. De fick också coaching och hembesök kopplat till det egna ledarskapet, arbetsmiljön och utveckling av arbetsgruppen.

Under året har flera träffar genomförts och gruppen har diskuterat frågor som konsten att leda sig själv och hur man leder andra samt hur man kommunicerar med sin personal på bästa sätt. På en av träffarna deltog även personalrepresentanter från de olika verksamheterna.

Deltagarna har också fått coachbesök på hemmaplan av förbättringscoachen Åsa-Lina Nordlund som genomförde en så kallad slöserijakt där man tillsammans med teamet gick igenom verksamheten för att se vad som är värdeskapande samt hitta slöseri av olika slag (strul, flaskhalsar, energitjuvar). De har också fått besök av ergonomen Robert Björngard som hjälpt till att se över både arbetsmiljön och deltagarnas egen hälsa.

I början av mars hölls en digital återträff då deltagarna fick reflektera över vad de lärt sig och även berätta vad de genomfört på hemmaplan. Det som framförallt lyfts fram som bra med utbildningen är möjligheten att träffas och diskutera dessa frågor gemensamt.

– Det var verkligen kul att höra vilka förändringar de genomfört, stora som små. De är ganska olika som personer och har olika typer av verksamheter, så det är självklart att de fokuserat på olika förbättringsåtgärder, men det har hänt mycket sedan starten hos dem alla. Den gemensamma nämnaren hos alla är deras eget ledarskap och mående, men även tänket kring arbetsmiljö och personalfrågor, säger Sara Westholm, projektledare på HNS.

Resultaten kan vara svåra att överblicka efter så kort tid. Men alla deltagare vittnar om förbättringar i stort som smått. Framförallt handlar det om förbättrad struktur och kommunikation som snabbt lett till att man får mera gjort och fler mår bra. Dessutom har prestationerna på travbanorna mått bra av ett mer hållbart arbetssätt, flera av deltagarna hade rekordår i sina tävlingsverksamheter.

– Fortfarande finns en hel del kvar att utveckla, både hos deltagarna och i travsporten i stort. Planen är att den här gruppen ska träffa ledningen inom Svensk Travsport för att fortsätta diskussionen kring de strukturella bitarna inom sporten.

Exempel på vad deltagarna genomfört:

 • Skapat mer balans i ledarskapet genom bättre vanor kopplat till kost, träning och sömn. Till exempel genom att dra ner på loppkörning utöver egna hästar. Se till att få riktig mat genom att köpa vällagade lunchlådor. Komma igång med den egna träningen.
 • Infört regelbundna personalmöten, anpassat till verksamheten. Hos en verksamhet morgonmöten varje dag, samt längre möten en gång i veckan. Hos övriga en gång i veckan, varannan vecka eller en gång i månaden.
 • Börjat genomföra medarbetarsamtal.
 • Beställt hjärtstartare samt en första hjälpen-utbildning.
 • Skapat smarta lösningar i stallet för att effektivisera och göra det mer lättarbetat. Till exempel uppmärkningar och bättre logistik kring strö och foder.
 • Investerat i bättre vattensystem för att få minska tidsåtgång vid vattning.
 • Tagit extern hjälp kring personalfrågor och arbetsmiljö som bland annat medverkar på personalmöten.
 • Jobbat med schemaläggning och extrapersonal i syfte att undvika helgarbete.
 • Prioriterat planering.
 • Flyttat för att få en nystart och få bättre tränings- och uppstallningsmöjligheter.
 • Anlitat massör och erbjudit medarbetarna massage. 

Exempel på deras upplevda resultat:

 • Bättre samarbete och kommunikation.
 • Mindre strul och tjafs, mindre uppskjutande, tar tag i problem direkt.
 • Planering och mål tydligare kommunicerat
 • Bättre hälsa, bättre ekonomi och bättre resultat.
 • Fått mera gjort och gör det man vill göra.
 • Fått bättre struktur att kommunicera.

Dessutom, och inte minst, har resultaten på travbanorna varit de bästa någonsin för flera av deltagarna!

Här kan du se deltagarnas egna bilder från när de dokumenterade sina genomförda aktiviteter.


Vill du också utbilda dig?
Att ha en hållbar hästnäring står i fokus hos både Svensk Travsport och HNS. Inom Hästsportens Folkhögskola genomförs från och med 2021 även utbildningar inom arbetsmarknadsområdet i samarbete med HNS. Under våren erbjuds digitala utbildningar inom arbetsmiljö, varav en specifik för travsporten. Det blir också utbildning inom arbetsrätt och till hösten startar en ny omgång av Ledarpraktikan Häst. Läs mer på www.hastsportensfolkhogskola.se

För frågor kring projektet kontakta:
Sara Westholm, arbetsmarknadsansvarig Hästnäringens Nationella Stiftelse
Email: sara.westholm@hastnaringen.se
Telefon: 070-527 20 18

Publicerad den 23 april 2021. kundtjanst@travsport.se