Foto: TR Bild

Gör ditt ägarskifte digitalt

Nu har vi släppt den första versionen av digitala ägarskiften. I och med detta kan alla privatpersoner över 18 år med svenskt personnummer och alla juridiska personer med bolagsrepresentanter, som uppfyller kraven, anmäla och signera ägarskiften med Bank-ID direkt i sitt användarkonto här på travsport.se.


Från och med nu kan ägarskiften där båda parter har ett användarkonto på travsport.se och uppfyller villkoren, det vill säga är privatpersoner över 18 år med svenskt personnummer eller juridiska personer som har bolagsrepresentanter med fullmakt som uppfyller samma krav, göras digitalt och signeras med svenskt Bank-ID.

Om det är flera personer som tillsammans ska köpa en häst krävs att samtliga köpare uppfyller villkoren och kan signera med Bank-ID. På säljarsidan är det endast företrädaren som ska signera ägarskiftet. Nuvarande delägare, d.v.s. i det säljande ägarskapet, kommer dock att kunna se status på ägarskiftet under hela processen.

Detta behövs för att kunna använda digitalt ägarskifte:
Som privatperson
- att du har svenskt personnummer och är över 18 år
- att du har ett användarkonto på travsport.se
- att du har ett svenskt Bank-ID

Som juridisk person
- du själv eller någon annan är registrerad som bolagsrepresentant med fullmakt för användarkonto hos Svensk Travsport
- bolagsrepresentanten har svenskt personnummer och är över 18 år
- bolagsrepresentanten har ett användarkonto på travsport.se
- bolagsrepresentanten har ett svenskt Bank-ID

Observera att den som är registrerad som bolagsrepresentant med fullmakt har tillgång till tjänsten direkt. Om du har en eller flera bolagsrepresentanter för ditt bolag och inte vill att denna person ska kunna anmäla ägarskiften eller signera dem behöver du återkalla fullmakten.

Blanketter för att ansöka om samt återkalla fullmakt finns i rutan nedan. Där finns också en länk till att ansöka om ett gratis användarkonto här på travsport.se.