Kate Baldwin och Namanga Bo strukna ur Sto-EM

De två hästarna Kate Baldwin och Namanga Bo har strukits ur kvällens lopp Prix Maharajah - European Championship for Mares, även kallat Sto-EM. Anledningen är sen ankomst till det obligatoriska övervakningsstallet.


I Prix Maharajah - European Championship for Mares tillämpar Svensk Travsport övervakningsstall. Kravet, som framgår av propositionen, var att hästarna skulle vara på plats i övervakningsstallet senast 16:00 på tävlingsdagen. De aktuella hästarna, Kate Baldwin och Namanga Bo, anlände inte förrän 17:35 till stallet. Därför har ST beslutat att stryka hästarna i loppet, enligt 5§ i antidopningsreglementet: ”Häst som inte anlänt till övervakningsstallet senast den tidpunkt ST bestämt kan av ST förbjudas delta i loppet”.

Utöver villkoret i propositionstexten har hästarnas tränare också meddelats om tidpunkt för inställande i övervakningsstallet via SMS.

Svensk Travsport kan besluta att låta hästarna starta trots sen ankomst om det finns giltigt skäl såsom en trafikolycka som orsakat försening eller annat som tränaren inte kunnat rå över. Något sådant skäl finns inte i det aktuella fallet.

Publicerad den 18 augusti 2021. kundtjanst@travsport.se