Foto: LRF

Nominera Årets Hästföretagare 2021

Hästföretagarcentrum utser nu Årets Hästföretagare 2021. Priset delades ut för första gången 2018 på initiativ av LRF Häst och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Syftet är att visa goda exempel på framgångsrika hästföretagare som också är bra förebilder och som kan inspirera andra.


Du nominerar en hästföretagare genom att i det här formuläret beskriva verksamheten och besvara ett antal frågor. Det tar totalt omkring 10 minuter att slutföra och du kan påbörja nomineringen vid ett tillfälle och fortsätta/avsluta vid ett annat.

Alla är välkomna med nomineringar och du är också välkommen att nominera ditt eget företag. Alla storlekar på verksamhet och alla organisationsformer kan nomineras.

Priset delas ut av Hästföretagarcentrum, som är ett samarbete mellan LRF Häst, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Ludvig & Co och Hästnäringens riksanläggningar (Flyinge, Strömsholm, Wången). Vi behöver din nominering senast den 27 augusti.

Kriterier Årets Hästföretagare 2021

Verksamheten ska vara en god förebild för branschen och vara till fullo anpassad till gällande regelsystem.
Grunden för nominering kan bygga på olika områden där man i verksamheten är särskilt framgångsrik. Det kan handla om t.ex:

  • innovation
  • fokus på hållbarhetsfrågor – (social, ekonomisk, miljömässig hållbarhet)
  • företagsutveckling (innovation/utökning/effektivisering/rationalisering, diversifiering etc)
  • god arbetsmiljö

Vinnaren av Årets Hästföretagare 2021 får

  • Rådgivning av Spetsnätverket häst på Ludvig & Co
  • Grupputvecklingsaktivitet, konferens och kompetensutveckling på en av Hästnäringens Riksanläggningar (Flyinge, Strömsholm och Wången i
    samverkan med Hästnäringens Nationella Stiftelse) för upp till fem personer. Digitalt eller på plats, hänsyn tas till önskemål av vinnaren samt tillrådande pandemi-situation.
  • Utbildning hos Prevent för två personer

Priset delas ut under hösten 2021.

Nominera till Årets Hästföretagare 2021 HÄR.

Tidigare vinnare:
2018: Järva Trädvårdscenter

2019: Ågesta Gård och Ridskola

2020: Stall Caroline Holm