Foto: Maria Holmén, TR Bild

Nya regler för varmblodens uppfödarpremier med starkare koppling till den svenska travsporten

Den tidigare modellen för uppfödarpremier var utformad efter en annan verklighet än vad som råder idag. De nya reglerna innebär en anpassning till en mer internationell travsport och avel där uppfödarpremierna knyts på ett mycket tydligare sätt till att svenskfödda hästar ska bidra till det svenska tävlingssystemet och den svenska travsporten.


Bakgrunden till förändringen är att vi ser en tydligt ökande utveckling hos utländska uppfödare att registrera sin häst som svenskfödd - trots att hästen varken är född eller uppväxt i vårt land - med syftet att kunna få ut framtida uppfödarpremier från Svensk Travsport. Att fölungar transporteras fram och tillbaka till Sverige i transportbussar och flygplan bara för att kunna få stämpeln ”svenskfödd i passet”, känns allt mindre klokt ur hästvälfärds-, miljö- och rent ekonomiska perspektiv.

Det är positivt att många utlandsstationerade uppfödare vill föda upp svenskfödda hästar. För att dessa uppfödare ska få tillgodoräkna sig svenska uppfödarpremier, som har ökat med 50 procent eller cirka 41 miljoner sedan 2016, ställer vi nu alltså villkoret att hästen faktiskt ska produceras för den svenska marknaden, tävla i svenska lopp och internationella Grupp I- och STL-lopp. Det är självklart bra att svenska hästar kan konkurrera utomlands, men vi tror att Svensk Travsports begränsade ekonomiska resurser gör bäst nytta i vårt svenska tävlingsutbud.

Det ska vara fortsatt attraktivt att satsa på svensk travavel och uppfödning men det räcker inte längre med att ett föl enbart ska ha varit i Sverige i samband med registrering som tidigare. En uppfödare kunde tidigare erhålla upp till 100 000 kronor för starter utomlands utan att hästen varit i Sverige någon mer gång än i samband med själva fölregistreringen. Regelverket berättigade även svenskregistrerade hästar som tävlar i USA, Kanada, Nya Zealand och Australien till uppfödarpremier.

Välkommen att föda upp hästar som tävlar i Sverige

Uppfödare som vill föda upp svenska hästar är förstås mycket välkomna hit men vi vill knyta uppfödarpremierna tydligare till den svenska travsporten då vi ser att intresset för att föda upp svenskfödda travhästar i andra länder ökar och har ökat väldigt mycket på kort tid. Med nya regler möter vi en icke önskad utveckling med fortsatt ökning av svenska hästar som enbart tävlar utomlands. Utfallet av förändringen kommer att följas noga i samverkan med ASVT.

Antalet svenskfödda travhästar födda i andra länder har accelererat de senast åren. År 2000 var 289 svenska ston utomlands för avel och motsvarande siffra för 2020 var 925. Av fölen födda 2019 var 487 födda utomlands vilket är cirka 17 procent av totala antalet att jämföra med omkring 3 procent år 2000. Det beror bland annat på de förändringar i åldrar och nivåer av uppfödarmedel som trädde i kraft 2017, men är även ett resultat av den svenska travsportens förhållandevis höga prissummor och attraktiva tävlingsutbud.

Svenskfödda hästar som exporteras tävlar också numera i ganska hög utsträckning i Sverige, vilket är en följd av våra förhållandevis höga prismedel och tillgången på lopp. Något som är väldigt positivt när hästarna ändå bidrar till svensk travsport trots export. Dessa hästar får förstås svenska uppfödarmedel för starter gjorda i Sverige. En starkare anknytning till att hästarna tävlar i Sverige är även värdefullt ur perspektiv som hästvälfärd, djurskydd, arbetstillfällen och landsbygdsutveckling.

Det är troligt att förändringen kommer att innebära något minskade uppfödarmedel, grovt skattat några få procent av cirka 123 miljoner i uppfödarpremier (2019), då det kommer att krävas att hästarna startar i Sverige, i utländska Grupp I-lopp eller STL-lopp för att vara berättigade till uppfödarmedel. Utfallet beror på var de svenskfödda hästarna tävlar och hur de hävdar sig. Något som kommer att följas upp i samverkan med ASVT då det inte finns några ambitioner till besparingar utan det handlar enbart om att hitta en fungerande modell för svensk travsport i framtiden.

Så här blir uppfödarpremierna 2021

Svenskfödda hästar erhåller som tidigare uppfödarpremier i samtliga svenska lopp enligt samma fördelning som gällt sedan 2014 och det blir inga förändringar överhuvudtaget för kallblodstravarnas del. Det utgår som nämnts ovan inga uppfödarpremier längre för svenska hästar som tävlar i USA, Canada, Nya Zealand och Australien liksom för alla tävlingar inom EU/EES som inte är i Grupp I-lopp och STL lopp.

Den nya modellen för uppfödarpremierna har arbetats fram i ST:s avelsråd i samverkan med ASVT och i dialog med den särskilda arbetsgrupp för svenskfödd-begreppet som bildades i samband med ASVT:s årsstämma.

Uppfödarpremierna för varmblodstravare från och med 2021

  • 2–4-åriga hästar, 20 procent för lopp i Sverige samt STL och grupp-I inom EU/EES länder
  • 5–7-åriga hästar, 10 procent för lopp i Sverige samt STL och grupp-I inom EU/EES länder
  • 8-åriga och äldre, 10 procent men endast STL lopp och grupp-I lopp inom EU/EES länder
  • Premielopp för tvååringar, 20 procent
  • För premiechansade hästar utgår 30 procent på grundbeloppet och 20 procent på premiechansningsbeloppet
  • Inga förändringar för kallblodstravarna.

Publicerad den 14 januari 2021. kundtjanst@travsport.se