Foto: Thomas Blomqvist, TR Bild

Korrekta villkor och en bra arbetsmiljö kännetecknar en seriös arbetsgivare

Hästnäringen är en riskfylld bransch och därför är arbetsmiljöarbetet extra viktigt. Arbetsmiljön innefattar allt runt arbetsplatsen, både fysiska faktorer som hästar, stall och maskiner, men också organisatoriska och sociala som arbetsbelastning, organisation, och ledarskap. Forskning visar också att satsningar på en god arbetsmiljö också lönar sig ekonomiskt.


Tidigare undersökningar visar att hästföretagare har en hög arbetsbelastning och statistik från Arbetsmiljöverket visar att hästnäringen är en bransch med relativt många olycksfall och tillbud. Det är något vi givetvis behöver ändra på.

Tillsammans med HNS kommer Hästsportens Folkhögskola under 2021 erbjuda flera olika arbetsmarknadsutbildningar. Under början av året är dessa digitala, vilket möjliggör deltagande hemifrån.

Den första grundkursen i arbetsmiljö blev snabbt full och eftersom intresset var så stort kommer vi i vår anordna ytterligare kurser.

Digital grundkurs i Arbetsmiljö med inriktning travsport.

Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig mer om arbetsmiljö. Utbildningen är grundläggande och praktisk tillämpbar för såväl chefer som skyddsombud i travverksamheter. Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete bidrar både till en positiv utveckling och skapar attraktiva arbetsgivare. Det finns två kurser att välja på med samma innehåll.

Kurs 1: 5 maj, 12 maj och 2 juni, kl 10-13.
Kurs 2: 11 maj, 18 maj och 8 juni, kl 12-15. 

Anmäl dig här senast den 25 april.

Digital grundkurs i Arbetsrätt

Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig mer om arbetsrätt. Utbildningen är grundläggande och praktisk tillämpbar för chefer i hästverksamheter och lyfter rättigheter och skyldigheter kopplat till arbetsgivar- och/arbetstagarrollen.

20 - 21 april (halvdagar) förmiddag.

Anmäl dig här senast den 8 april.