Foto: Mia Törnberg/TR Bild

Tränarnas barfotastarter med treåringarna

Del två i statistikserien om ”treåringar och barfotastarter”. Är det bra att treåringarna tävlar barfota eller inte? Bör tränaren själv kunna avgöra skoningen beroende på häst och lopp – eller ska det vara obligatoriskt skotvång för alla treåringar, som i Frankrike? Åsikterna går isär. Den här artikeln ger inget svar på frågan om vad som är rätt, men här kan du se vilken balans de största träningsstallen har använt på hästarna i de sex senaste treåringskullarna.


I första delen i statistikserien om ”treåringar och barfota” (läs här) visade vi hur ofta treåringarna tävlat barfota och hur utvecklingen har sett ut de senaste sexton åren. Statistiken visar att det faktiskt inte är någon större skillnad idag jämfört med i början av 2000-talet.

I den andra och sista delen visar vi statistik för de 52 tränare som själva gjort minst 250 svenska starter med treåringar ur de sex senaste treåringskullarna (varmblod födda åren 2012-2017).

Bilden visar de 18 tränare med flest treåringsstarter. I bilagan hittar du siffror för ytterligare 34 tränare.

  • Antal startande treåringar som tränarna sammanlagt haft i kullarna födda 2012-2017.
  • Antal starter som tränarna gjort med treåringarna.
  • Hur ofta tränarnas treåringar tävlat barfota (fram, bak eller runt om).
  • Hur ofta tränarnas treåringar tävlat barfota runt om.

Barfota tränare.jpg

Skillnader – inte bara i träningsfilosofi

Möjligheten att tävla barfota med treåringar avgörs förstås av flera andra faktorer än bara tränarens personliga barfotafilosofi. Geografin spelar roll liksom vädret, banornas kvalitet, hästägarnas önskemål och fadershingstarnas genetiska skillnader i hovkvalitet till exempel. Men det syns ändå tydligt att barfotafilosofin skiljer sig mycket bland landets största unghästtränare. Tränare som Robert Bergh, Timo Nurmos, Petri Salmela, Jerry Riordan, Åke Lindblom, Anders Zackrisson, Magnus Dahlén, Per Nordström och Veijo Heiskanen kör förhållandevis ofta barfota med treåringarna. Lutfi och Adrian Kolgjini, Conrad Lugauer, Pekka Korpi, Tomas Pettersson och Helena Burman gör det väldigt sällan.

I bilagan nedan ser du statistik för de 52 tränare som gjort minst 250 starter med treåringar i Sverige de senaste sex säsongerna.

Not 1) Statistiken i denna artikel bygger på treåriga varmblods samtliga tävlingsstarter i Sverige under respektive år.
Not 2) Listan är sorterad efter tränarnas sammanlagda antal starter med treåringar i kullarna födda 2012-2017.